FINANCIňLE ADOPTIE
Een groot aantal sponsoren ondersteunt via de stichting een kind of student met een maandelijkse bijdrage. De ontvangen donaties voor de financiŽle adoptie worden jaarlijks omgerekend met een vaste koers. In de afgelopen jaren is een voorzichtig koers aangehouden van 160. Indien de koersontwikkeling dit toestaat wordt er aan het eind van het jaar een extra uitbetaling gedaan, waardoor we op de gemiddelde koers uitkomen. In 2019 was dit wederom het geval. Voor de arme gezinnen in Sri Lanka was dit een aangename verrassing. Het bestuur heeft besloten om met ingang van 2020 een koers te hanteren van 180.
Eventuele eenmalige en extra donaties worden tegen een actuele koers uitbetaald.

Voor het verwerken van de donaties is het erg prettig wanneer het zogenaamde HAS nummer bij de betaling wordt opgegeven. Het is tevens de bedoeling dat de betaling vooruit plaatsvindt.

Indien u een kind of student financieel zou willen adopteren, dan moet u denken aan een bedrag van Ä 30.00 per maand. Voor dit bedrag kan een schooluniform worden gekocht en onderhouden, het schoolgeld kan worden betaald en de kosten voor het dagelijks levensonderhoud kunnen worden voldaan. Als u een kind of student adopteert, dan krijgt u een foto en wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. U kunt via de stichting met het kind of de student corresponderen. Indien nodig verzorgt de stichting de vertaling van de brieven. Vanuit de stichting wordt ernaar gestreefd, dat er tweemaal per jaar iemand vanuit de stichting (die de kosten daarvoor geheel en al zelf voldoet) op werkbezoek gaat naar Sri Lanka, om zich op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen. Meestal is het mogelijk om als belangstellende op eigen kosten mee te reizen. U krijgt op die manier een beeld van Sri Lanka, dat niet beperkt blijft tot het toeristische. 
Wilt u zich aanmelden voor financiŽle adoptie, dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. E.H.G. van Leuteren
Telefoon: 074 - 2673007

Het rekeningnummer voor de financiŽle adoptie is:
NL49 RABO 0317285882, t.n.v. Stichting Hulp Aan Sri Lanka 2 FinanciŽle Adoptie, Rabobank Haaksbergen-Enschede.