WERELDDANSFEEST, 4 JULI 2006
De Bonifatiussschool werd onlangs verbouwd en dat soort zaken vieren we van harte. De uitnodiging lag er, om op dinsdag 4 juli ongeveer 16.00 uur op het schoolplein aanwezig te zijn. Kinderen zouden gaan dansen voor het goede doel, ouders waren welkom om naar dit korte dansfestijn te komen. En alles wat door hen als entree betaald werd, kwam ten goede aan straatkinderen in Sri Lanka. De schoolkinderen zouden gaan dansen, allerlei dansen van de wereld. Het begon met een soort rijdans uit China. Sommige kinderen kwamen van nature al in beweging bij het horen van de eerste tonen van de muziek. Een dans uit Turkije, Nederland, Amerika, Rusland en nog wat andere landen die ik vergeten ben. De hitte van de middag deed er even niet toe en de aanwezigheid van ouderen al dan niet gewapend met een video of fototoestel, was voor sommige kinderen nog veel minder interessant. De blik was op oneindig gezet om iets moois te laten zien. En wij volwassenen waren er voor een aantal kinderen even niet. Het geld was verzameld in een open gezaagde wereldbol, die aan het einde van het dansfestijn aan het stichtingsbestuur van HAS overhandigd werd. Toen ik een dag later met de wereldbol onder mijn arm naar de bank ging om het geld te laten tellen, keken een aantal mij op straat bedenkelijk na. Je ziet immers ook niet elke dag iemand met de wereld opstap gaan. Een mooi bedrag van 285,- maakte ik namens alle kinderen over. 

Alle kinderen, juffen, meneren en anderen, namens de kinderen van Sri Lanka heel veel dank! 

Th.L.M.M. van der Sman