BEJAARDENHUIS KANDY deel 1, 30 MAART 2008
Door de Caritas Hengevelde en Stichting HAS
Introductie
Caritas Hengevelde heeft reeds jarenlang met veel succes hulpprojecten opgezet en onderhouden in o.a. Polen. Voor de komende jaren is Caritas Hengevelde op zoek gegaan naar een nieuw project dat structureel hulp biedt en hoop geeft aan de allerarmsten van de samenleving. 

Een nieuw project met een looptijd van 2 jaar is gevonden in de vorm van de bouw van een bejaardenhuis in Kandy op het eiland Sri Lanka. In samenwerking met Stichting HAS (Hulp Aan Sri Lanka) uit Haaksbergen zouden we, indien dit financieel haalbaar blijkt, eind 2007 met de bouw van dit complex kunnen beginnen.

Hoe is het begonnen
Caritas is in Sri Lanka terecht gekomen via Stichting HAS. Zij zijn reeds meer dan 25 jaar actief is in Sri Lanka met het bouwen van huizen, scholen, bibliotheken, gemeenschapshuizen bejaardenhuizen, enz. Daardoor hebben ze een groot netwerk in Sri Lanka en bestuursleden die Sri Lanka minstens 2x per jaar bezoeken (op eigen kosten natuurlijk) om de projecten in de gaten te houden. Met enkele leden van deze stichting is begin januari een familie uit Hengevelde in Sri Lanka geweest. Zij hebben verschillende projecten bezocht en ook doelgericht uitgekeken naar een project voor Caritas. Zij kwamen terug met het voorstel een bestaand bejaardenhuis, dat in ernstige staat van verval verkeert, te gaan herbouwen.

Identiteit 
Caritas Hengevelde wil proberen met behulp van bijdragen uit de Hengeveldse gemeenschap dit project te gaan realiseren. Al het geld dat beschikbaar gesteld wordt komt voor 100% ten goede aan dit doel, want stichting HAS en Caritas werken geheel op vrijwillige basis.

Als het bejaardenhuis gebouwd gaat worden, zal het op de voorgevel de naam ‘Hengevelde’s Hope, home for the elders’ krijgen, hetgeen ‘Hengevelde’s Hoop, huis voor de ouderen’ betekent. Het krijgt een volledig eigen identiteit. De voortgang van de bouw kan dan ook via “De Höfte” en op www.hengevelde.nl gevolgd worden.

Projectinhoud
Op dit moment staat er in Mahiyawa, een achtergestelde wijk in Kandy, een bejaardenhuis, dat stamt uit 1938. Het is destijds geschonken door de Britse King George, maar het is erg slecht onderhouden en het valt op dit moment bijna in elkaar. Bijna alle delen van het gebouw zijn prooi geworden van termieten. Enkele slaapzalen en een eetzaal zijn nog in redelijke staat en kunnen behouden blijven. Er is een open riool rond en door het gebouw aanwezig, hetgeen een ondraaglijke stank veroorzaakt mede door het tropische klimaat in Sri Lanka. De hygiënische voorzieningen zijn er vreselijk aan toe en moeten nodig vervangen worden. Ook de keuken en de algehele elektrische installatie zijn erg slecht en dienen nieuw aangelegd te worden.

Het plan is een geheel nieuw gebouw te zetten op de grond die bij het bejaardenhuis hoort, om onderdak te bieden aan zo’n 80-100 bewoners. Het geheel is begroot op € 41.000,-, natuurlijk een groot bedrag voor zowel Nederlandse als Sri Lankaanse begrippen. Ter vergelijking: de bouw van dit bejaardenhuis zou in Nederland zo ongeveer het tienvoudige gaan kosten.

Locatie
De stad Kandy (zie voorzijde flyer) is het religieus, cultureel en geografisch centrum van Sri Lanka. Het stadsdeel Mahiyawa, waar het bejaardenhuis bedoeld is, is een wijk met veel armoede en slechte huizen. Juist daar is het belangrijk een tehuis te hebben voor de allerarmsten, die anders op de straat moeten leven. Bijna alle toeristen die naar Sri Lanka gaan komen in Kandy, dus het project ligt op de toeristische route. Wij hopen dat ‘Hengevelde’s Hope’ meer mensen kan inspireren tot het geven van hoop aan minder bedeelden en tot het opzetten van meer van dit soort projecten.

De bouwlocatie ligt heuvel opwaarts en zal enkele verdiepingen hebben. In overleg met de vrijwilligers in het bejaardenhuis wordt geprobeerd, zoveel mogelijk aan hun wensen tegemoet te komen.