START ACTIE BOUW JE MEE, APRIL 2008
Bouwonderneming Oude Wolbers in Borne bestond in 2007, 75 jaar. Ter ere daarvan zochten en vonden zij een bijzonder bouwproject in Sri Lanka. In januari 2008 stuurde de directie van het bouwbedrijf alle relaties van het bedrijf informatie, met de wens bij te dragen om de bouw van een weeshuis voor meisjes in Nawalapitia, een dorp in centraal Sri Lanka mogelijk te maken. Daar zullen meisjes gaan wonen, onder de hoede van zusters van de Congregatie van de Goede Herder. Door scholing en zorg, krijgen zij een kans op een baan en een zelfstandig leven later. 

Bouwonderneming Oude Wolbers zal iedere euro, die wordt ingezameld, verdubbelen. De reacties zijn overweldigend en van half januari tot april werd al bijna € 19.000,- ingezameld.
Om de actie transparant te houden voor alle gulle gevers, werd een nieuwsbrief in het leven geroepen, om zo een ieder middels foto’s en verslagen op de hoogte te stellen.

De Nieuwsbrief van Pasen 2008 kunt u lezen en bekijken op de website van de bouwonderneming: www.bouwjemee.nl