COLLECTE PINKSTERVIERING HERTME, 1 JUNI 2008
Op Tweede Pinksterviering in Hertme werd tijdens de oecumenische viering geld ingezameld voor de actie Bouwjemee. Zevenhonderd mensen namen deel aan deze viering, waarin dominee Anne van der Meiden voor ging in het Twents. Voorzitter van de Raad van Kerken Gustaaf Boerjan gaf aan dat dit project goed past in het beleid van samen delen, wat de Raad van kerken onderschrijft. Er werd rond gegaan met collectebussen voor dit goede doel.

Er werd 1.329,- opgehaald. Zie: www.bouwjemee.nl