OOGSTGAVE VOOR HAS, 27 AUGUSTUS 2008
Op woensdag 27 augustus werd in Borne, in de Stephanuskerk, de oecumenische Oogstdankviering gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken van Borne, Hertme en Zenderen. Deze viering was het mooie begin van de Melbuul’ndagen, die jaarlijks in Borne worden gehouden. Ieder jaar zamelt de Stichting Melbuul’ndagen geld in, tijdens de oogstdankviering. In 2007 leverde deze inzameling een mooi geldbedrag op. De Stichting Melbuul’ndagen besloot dit bedrag te schenken voor het project van Bouwonderneming Oude Wolbers, wat de actienaam ‘Bouw je mee?’ heeft mee gekregen.
De oogstgave van 2008, van de Stichting Melbuul’ndagen Borne, werd door dhr. Bartelink overhandigd aan pastoor en voorzitter van Stichting Hulp aan Sri Lanka, Theo van der Sman. 
Hij ontving een cheque van € 1170,- voor dit project.