REISVERSLAG SRI LANKA, JANUARI 2009
Door: Wendy Prins
In januari zijn wij, Norbert en ik (Wendy), namens de Stichting Hulp Aan Sri Lanka (HAS), vertrokken naar Sri Lanka. Samen met pastoor Van der Sman hebben we daar in twee weken tijd projecten bezocht die door de stichting opgezet zijn. De stichting geeft financiële hulp aan de mensen op Sri Lanka die heel erg arm zijn. Ze bouwt in hoofdzaak huisjes maar ondersteunt daarnaast allerlei soorten verzoeken die op haar weg komen. Momenteel wordt met steun van enkele grote sponsoren gebouwd aan een bejaardenhuis en een meisjes-weeshuis.
Stichting HAS houdt zich ook bezig met de financiële adoptie van kinderen uit arme of niet complete gezinnen en biedt de mogelijkheid kinderen naar school te laten gaan. Inmiddels kent de stichting 85 financiële adopties. Ook wij adopteren een kindje; een meisje van 7 jaar.

In 2007 is er door jullie geld ingezameld tijdens de fancy fair van de Paus Joannesschool. Het bedrag van € 750,- is geschonken aan een school in Ja-Ela in Sri Lanka iets ten noorden van de hoofdstad Colombo. Tijdens onze rondreis wilden we natuurlijk ook een bezoekje brengen aan deze school om te kijken of het geld goed besteed was. We hadden nog zo gezegd een kort bezoekje te willen af leggen… maar ja… dat gaat vaak in Sri Lanka niet op. Bij aankomst stond de hele school paraat. Alle 450 leerlingen stonden ons in schooluniform op te wachten omringd door Nederlandse vlaggetjes. Een aantal meisjes verwelkomden ons met muziek en dans. Vervolgens mocht Norbert de Nederlandse vlag hijsen en een directielid van de school de Sri Lankaanse vlag. Toen dit was gebeurd werden er twee coupletten van het Wilhelmus gedraaid. Tja…, je voelt je af en toe net de Koningin J. We hebben met eigen ogen gezien dat het geld goed besteed is, namelijk aan de aanschaf van boeken en schriften. De kinderen krijgen geen boeken en schriften van school maar moeten deze zelf aanschaffen. Vaak ontbreekt het geld en daarom is het fijn dat jullie de kinderen hebben kunnen helpen. Leerlingen, leraren en ouders van de Paus Joannesschool; hartelijk dank voor jullie inzet!

Met een goed gevoel hebben we de school achter ons gelaten op weg naar een volgend project.
Onze reis door Sri Lanka was indrukwekkend. Het land kent naast zijn schitterende natuur en cultuur helaas ook veel armoede. Het is schrijnend te zien dat sommigen met meerdere familieleden in een houten hutje (4 bij 4 meter) moeten leven zonder water en elektriciteit. Vaak is er geen geld om voedsel te kopen, laat staan kleding te kopen of een kind naar school te laten gaan. Vele kansarme situaties staan op ons netvlies gebrand. Het voelt goed dat er veel sponsoren zijn die de stichting helpen om kinderen en hun familie een kansrijke toekomst aan te kunnen bieden. Het zijn druppels op een gloeiende plaat. Maar elke druppel is er één! 

Bij thuiskomst in Nederland besef je je dan ook des te meer hoe bevoorrecht we ons mogen voelen….

Het was heerlijk om bij thuiskomst Emke weer in de armen te kunnen sluiten. Haar leventje kon dankzij de goede zorgen van opa en oma gewoon doorgaan waardoor wij met een gerust hart op Sri Lanka konden verblijven. Het was een onvergetelijke reis.

Norbert wil (als penningmeester van de stichting) graag nog even aanvullen dat giften van de papa’s en mama’s altijd welkom zijn op rekening 10.13.99.243 t.n.v. Stichting HAS te Haaksbergen.

Lieve groeten,

Wendy Prins