VASTENACTIE 'HELP ZE ONDER DAK', APRIL 2009
In de Katholieke kerken in Borne, Hertme en Zenderen werd begin januari al aandacht besteed aan de Vastenactie, die in 2009 van Aswoensdag tot Pasen gehouden wordt, om hopelijk met de opbrengst ervan, tien dakloze gezinnen in Sri Lanka aan een huis te helpen.

De hoop werd uitgesproken, door de Missie Ontwikkeling en Vredeswerkgroepen van de kerken, om
30.000,- op te halen, om de bouw van tien huizen mogelijk te maken. De hulpvraag voor deze gezinnen was door voorzitter Theo van der Sman, pastoor in het samenwerkingsverband van Borne, Hertme en Zenderen duidelijk in beeld gebracht. Tijdens zijn werkbezoek in januari 2009, wat hij aflegde namens de Stichting Hulp aan Sri Lanka, nam hij een cameraman uit Sri Lanka zelf mee op pad. Deze cameraman had die dagen werk. Pastoor van der Sman kreeg door zijn medewerking beelden, die een een duidelijk beeld geven, van de armoede en de erbarmelijke huisvesting waarin veel arme gezinnen in Sri lanka moeten leven. Hij gaf zelf uitleg tijdens de opname ter plekke.

De locale Vastenactie werd erkend door Cord Aid Nederland.

Het idee ontstond, om met een wagen en loopgroep in de Carnavalsoptocht van zaterdag 21 februari deel te nemen, om aan alle mensen in Borne, Hertme en Zenderen te laten weten dat de actie
Help ze onder dak, een actie om geld in te zamelen, er aan zat te komen. Dan zouden lle inwoners van Borne, Hertme, Zenderen en daarbuiten weten, waarm de actie wordt gehouden en niet alleen de mensen binnen de kerken. Mensen van allerlei achtergronden kunnen immers geld storten. Daklozen helpen is een humanitair verzoek.

Het werk wat Stichting Hulp aan Sri Lanka ter plekke doet, gebeurt ook niet specifiek voor een bepaalde groep mensen. De hulp wordt gegeven, ongeacht religie of achtergrond.

Er werd contact gezocht met de leiding van het bedrijf in Borne, die hun hart en hun bijdrage al in Sri Lanka hebben liggen. Bouwonderneming Oude Wolbers uit Borne bouwt er een weeshuis voor meisjes. Voor wie de kaart van Sri Lanka graag bekijkt... zoek Nawalapitiya gerust op. De reactie was geweldig. Zij gingen ervoor. Gedachten uitwisselend met fotos, die beschikbaar waren, ontstond een mooie uitvoering van het idee.

Er werd contact opgenomen met de Missie Ontwikkeling en Vredesgroepen van de kerken, om hen te vertellen wat het plan was en of ze daar hun instemming aan konden geven. Die instemming kwam direct en het plan ontlokte n lid van de MOV groep de opmerking:
Dat we dat niet eerder hebben gedaan...

Oude Wolbers zocht contact met relaties, o.a. Kom ter Zake in Hengelo en er ontstond een prachtige weergave, waarbij alle mensen, die de carnavalsoptocht zouden komen bekijken, duidelijk konden zien, hoe het cht is op Sri Lanka, hoe mensen cht moeten wonen, in krotten, zonder electriciteit en licht, onder plastic, golfplaten en planken.

Als verblijven voor dieren in Nederland zouden ze afgekeurd worden. Eigenaren zouden beboet worden als dieren zo gehuisvest zouden worden. En daar, 8500 kilometer hier vandaan, leven mensen erin...

Er werd een folder ontwikkeld, Deze folder werd door een bevriende relatie van Lex Nijhuis gedrukt, in kleur.... als bijdrage voor een optocht, als bijdrage voor zomaar gewone mensen, die graag willen vertellen, hoe nodig het is om het bouwen van tien huizen op Sri Lanka mogelijk te maken.

De groep besloot met elkaar, om voorzitter pastoor van der Sman niets te vertellen. Het mocht een verrassing voor hem worden. Nu werd een tijd hard gewerkt. Hij doet het, met de mensen van stichting HAS, al jaren lang!

Het bestuur van Wijkgebouw De Letterbak
in Borne schonk een groot deel van het karton, wat nodig was voor de sandwichborden. Met enkele mensen werden de attributen voor de loopgroep gemaakt... sandwichborden, met vr een spreekwoord met als thema dak, bouwen, steen enz... Achter kwam de poster van de vastenactie van de kerken zelf, algemeen gehouden, maar mt de zo sprekende foto van een kind uit Sri Lanka, die onder een kapot raam door de wereld in kijkt, zijn wereld in kijkt. Deze foto werd gemaakt door pastoor van der Sman zelf, bij zijn werkbezoek in december 2008.

Er werden hoeden beschikbaar gesteld door supermarkt Huls van de Nieuwboer in Borne. Er werden sjaaltjes genaaid in de kleuren van de vlag van Sri Lanka. De stof werd geschonken door enthousiaste mensen uit Borne zelf. Voor de wagen uit zouden drie paters lopen, om toch een klein beetje Katholieke saus over het geheel te gieten. Carnaval vieren is vanuit de historie immers typisch katholiek. De pakken werden aangeschaft. Twee werden betaald door een donatie van een gezin. De derde pater, die zich wat later meldde, kocht zelf een pak.

Via een vrijwilligster werd geregeld, dat Stichting Kanoverco, de overkoepelende organisatie voor het Bornse carnaval, de burgermeester van Borne C.Brekelmans een unieke mogelijkheid gaf. Hij mocht voorzitter Theo van der Sman als zijn gast uitnodigen, op de tribune in het centrum van Borne. Deze uitnodiging ontving hij daags vr de optocht... Hij wist niet, dat de actie Help ze onder dak gepresenteerd zou worden. De overige bestuursleden waren wel op de hoogte.

De optocht begon om 13.30 uur. Drie bezadigde paters..., een schitterende presentatie van het Vastenactieproject
Help ze onder dak , en daarna een grote loopgroep, allemaal betrokken mensen, de jongste 6 maanden, de oudste 54 jaar. Pas bij de tribune zagen de bestuursleden van de stichting de loopgroep en de wagen met de presentatie. De omroeper achter de microfoon gaf er duidelijk aandacht aan. Belangstellenden stonden rijen dik langs de route en bij de tribune. Duizenden folders werden aan volwassenen uitgedeeld en goed ontvangen.
Op deze ludieke manier werd bekendheid gegeven aan de noodzaak van woningbouw op Sri Lanka, via een betrouwbare organisatie, want daar deden de vrijwilligers het voor.

In de weken die volgden, werden diverse initiatieven in de kerken ondernomen, om de actie onder de aandacht te brengen. Er werden folders uitgereikt over de totale actie zelf. Er werd een huisje gebouwd in een kerk, om met papieren stenen de stijging van het totale bedrag bij te kunnen houden. Op 12 maart werd een filmavond over Sri Lanka gehouden, met uitleg van voorzitter Theo van der Sman. Daar werden enkele prijzen uitgereikt aan mensen, die geld hadden gedoneerd naar aanleiding van de carnavalsoptocht.

Op de basisscholen in Borne werd een dvd getoond van het werk op Sri Lanka, met filmbeelden en uitleg. In de groepen 5 tot en met 8 werd gewerkt aan een project met opdrachten over Sri Lanka. Vrijwilligers van de stichting bezochten de scholen om uitleg te geven. Dit maakte het leven van de mensen op Sri Lanka bijna tastbaar voor de kinderen.

Tijdens het Benefietconcert op zaterdag 30 mei, maakte voorzitter en pastoor Theo van der Sman, de eindstand van de Vastenactie bekend, aan de inwoners van Borne, Hertme en Zenderen. De actie bracht ruim 42.000,- op, waarmee huizen gebouwd zullen worden, voor een aantal gezinnen die dakloos zijn. Stichting Hulp aan Sri Lanka is alle gulle gevers enorm dankbaar voor de hulp, die zij hiermee geven aan de arme bevolking op Sri Lanka.