THEMADAG WAERDENBORGH, 17 DECEMBER 2009

In de laatste lesweek van het kalenderjaar werd op Scholengemeenschap de Waerdenborgh in Holten en Goor speciale aandacht geschonken aan maatschappelijke ontwikkelingen en problemen. De themadag werd gehouden op 17 december 2009. Veel activiteiten stonden in het teken van een bepaald thema.

Het doel was, de leerlingen vanuit verschillende invalshoeken en op verschillende manieren, met het gekozen thema kennis te laten maken. Bijkomend doel was een zo groot mogelijk geldbedrag bijeen te brengen, dat aan een organisatie of instelling wordt afgedragen.

De gekozen themadag-projecten 2009 waren een project in Afrika, waar meerdere jaren hulp aan wordt gegeven en Stichting Hulp aan Sri Lanka, waar eenmalig 50 % van de opbrengst aan zal worden geschonken. Met veel enthousiasme en inzet hebben de leerlingen deelgenomen aan een scala aan sponsoractiviteiten.

Op 17 december gaven twee vrijwilligers van Stichting Hulp aan Sri Lanka een presentatie aan een aantal schoolklassen, waarbij beelden werden getoond van het werk, wat in Sri Lanka wordt uitgevoerd. Hier werd ook uitleg gegeven over huizenbouw voor dakloze gezinnen. Er werd in iedere groep een steentje doorgegeven van leerling naar leerling, met het verzoek, deze even vast te houden en er een gedachte aan te koppelen, voor de mensen die dakloos zijn. De steentjes zullen in Sri Lanka ingemetseld worden in de fundering van een nieuw te bouwen huis voor daklozen. Hiervoor wordt zorg gedragen door vrijwilligers van de stichting, die jaarlijks op eigen kosten naar het land toe gaan.  

In Sri Lanka begint de bouw van ieder huis met het leggen van een eerste steen, een holle steen waarin enkele symbolische dingen liggen, om de wens uit te spreken, dat het de mensen, die in het huis gaan wonen, alle goeds zal brengen. Hierover werd uitleg gegeven in de presentaties. Samen met de eerste steen zullen ook de steentjes van de leerlingen in Sri Lankaanse bodem, een plek krijgen, onder de vloer van een huis.  

Alle leerlingen waren zeer geboeid bij deze presentaties. Zij  hebben veel activiteiten ontplooid om geld binnen te halen. De helft van de opbrengst wordt geschonken voor huizenbouw voor de allerarmste dakloze gezinnen in Sri Lanka. Van de vorderingen zal verslag worden gedaan naar Scholengemeenschap ‘De Waerdenborgh’. Het bestuur van Stichting Hulp aan Sri Lanka is ieder die het mogelijk maakte om deze Themadag te houden, zeer dankbaar en met name alle leerlingen in Holten en Goor, die zo vreselijk hard hebben gewerkt om op allerlei manieren het bedrag bijeen te brengen.