OPENING OUDERENHUIS KANDY, 11 JANUARI 2010
Na ruim twee jaar van voorbereidingen en bouwen, was het op 11 januari 2010 dé grote dag voor een groep ouderen in Mahiyawa, een buitenwijk van Kandy op Sri Lanka. In 2007 koos Caritas Hengevelde een nieuw bouwproject in samenwerking met de Stichting. Mensen uit Hengevelde reisden mee naar Sri Lanka in januari 2008 en de eerste steen voor de bouw van een nieuw ouderenhuis werd gelegd, naast het oude huis, wat ernstig in verval was geraakt.

Deze eerste steen werd gelegd door pastoor en voorzitter Theo van der Sman en Dr. Luhmen Wijeyewheera, bestuurslid van NEDLA FRIENDSHIP FOUNDATION in Sri Lanka.

Caritas Hengevelde maakte de bouw van dit ouderenhuis mogelijk, door zich voor twee jaar te verbinden aan dit project. Bij de opening waren verschillende bestuursleden aanwezig, uit Sri Lanka en Nederland. Bijzondere gast was Vicaris Mgr. Mr. Drs. Th.C.M. Hoogenboom, die namens het Bisdom Utrecht bij de opening aanwezig was. Rt. Rev Vianney Fernando, bisschop van Kandy, was bij de opening, als getuige om de feestelijkheden mee te vieren.

Voorzitter en pastoor Theo van der Sman en bisschop Vianney Fernando verrichtten de openingshandelingen samen. Het lint werd doorgeknipt door pastoor Theo van der Sman en het naambord werd onthuld door bisschop Vianney Fernando. Aansluitend werden de vlaggen gehesen en werden de volksliederen gezongen van Sri Lanka en Nederland. Bij het Nederlandse volkslied, liet vooral bestuurlid Marc Oortman zich niet onbetuigd.

Alle ouderen die in het huis gaan wonen en de gasten gingen vervolgens het huis binnen. Het huis werd ingezegend door pastoor van der Sman en alle gasten werden rondgeleid. Er werd een viering gehouden voor en met alle ouderen die in het huis gaan wonen.

Na twee jaar hard werken in Nederland door veel vrijwilligers, maar vooral ook door een grote ploeg mensen op Sri Lanka zelf, is de bouw van ouderenhuis ‘Hengevelde’s Hope’ voltooid. Alle mensen die mee gedaan hebben vanuit het dorp Hengevelde, om via de Caritas, de bouw mogelijk te maken, hebben voorgoed een band met de ouderen in Mahiyawa op Sri Lanka, een prachtig eiland wat 8.500 kilometer ver van Nederland ligt.

Hieronder een foto-impressie: