PRESENTATIE CARITAS HENGEVELDE, 24-03-2010
Op woensdag 24 maart gaf voorzitter Th.L.M.M. van der Sman een presentatie op een avond die was georganiseerd door Caritas Hengevelde. De avond was een feestelijke afsluiting van een traject wat 2 jaar duurde. Op 11 januari 2010 werd het ouderenhuis Hengevelde’s Hope in Kandy, Sri Lanka geopend. Dit huis werd gebouwd met steun van Hengevelde. Leden van Caritas Hengevelde gingen huis aan huis langs, om de enveloppen met machtigingen voor de bouw van dit huis op te halen. Twee jaar later werd een prachtig Ouderenhuis geopend door voorzitter en pastoor Theo van der Sman en bisschop Vianney Fernando. Van deze opening en de feestelijkheden werden filmopnames gemaakt.

Bij de inleiding op de film vertelde voorzitter Theo van der Sman hoe hij in Sri Lanka terecht kwam en hoe hij geraakt werd door het werk wat daar door Stichting Hulp aan Sri Lanka werd gedaan. Dhr. en mevrouw Smit werkten er al jaren voor de arme bevolking. De armoede raakte hem. Dat gevoel om er wat aan te doen, wilden de Caritas en de inwoners van Hengevelde met hem delen. Voorzitter van der Sman legde uit, hoe de situatie van de ouderen was voordat zij in het huis konden wonen. Velen van hen sliepen op straat en in het oude gebouw sliepen 30 tot 40 mensen in een zaal met één toilet en één wasgelegenheid en een open riool. Het oude gebouw stond op instorten. Na twee jaar is er een prachtig ouderenhuis neer gezet. De Zuster van de Congregatie van de Goede Herder dragen zorg voor de ouderen. In het huis ontvangen de ouderen lieve zorg en aandacht. Er wonen nu 100 ouderen in het huis. Het interieur van het huis is geschonken, na een afscheid van bouwkundige dhr. Westerbeek van het Bisdom Utrecht. Hij ontving bij zijn afscheidsreceptie giften en hij schonk deze aan de stichting. Het ouderenhuis werd tegen de middag geopend en enkele uren later woonden de ouderen er al in. 

Na de inleiding werd de film van de opening getoond aan de aanwezige bewoners uit Hengevelde. Het lint wat werd door geknipt bij de opening, werd door voorzitter Theo van der Sman mee genomen naar Nederland. Ook de kaars die op Sri Lanka brandde, brandde ook op deze avond in Hengevelde. Aan het einde van de avond overhandige pastoor van der Sman het lint aan de voorzitter van Caritas Hengevelde, dhr. Harrie Lentelink. Hij vroeg dhr. Marinus Kuipers, om naar voren te komen. Hij was ruim 25 jaar de drijvende kracht achter de Caritas in Hengevelde en dhr. Lentelink vond dat het lint hem toe behoorde, als dank voor het vele werk wat hij voor de Caritas heeft gedaan. Er volgde een luid applaus.
V.l.n.r. Voorzitter Theo van der Sman, Harrie Lentelink en Marinus Kuipers