OPENING ROSE VIRGINIE HOME, 14 JANUARI 2010
Op 14 januari 2010 was het zover. De echtparen Hans en Anke Oude Wolbers en Wim en Monique Oude Wolbers waren in gezelschap van voorzitter Theo van der Sman, Vicaris mgr.mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom en bestuurlid Marc Oortman afgereisd naar Sri Lanka.

Op 14 januari ging het gezelschap, samen met bestuursleden van NEDLA FRIENDSHIP FOUNDATION, naar Nawalapitiya, om daar het eindresultaat te zien van de actie ‘Bouw je mee’, die door Bouwonderneming Oude Wolbers werd georganiseerd. Eind 2007 werd met de actie, om tot de bouw van een meisjeshuis te komen gestart. 

Nu was het einddoel bereikt en wel een prachtig meisjeshuis, voor een groep meisjes, die onder de hoede van de Zusters van de Congregatie van de Goede Herder een thuis krijgen en scholing, op weg naar een betere toekomst.

Het gezelschap werd van harte welkom geheten door de zusters van de congregatie en de kinderen zelf. Er werd door Vicaris Hoogenboom en Rt. Ref. Vianney Fernando, bisschop van Kandy, een gebed uitgesproken en er werden enkele rituele handelingen uitgevoerd. Aansluitend knipte Anke Oude Wolbers het lint door, bij de voordeur van het meisjeshuis. Monique Oude Wolbers draaide de toegangsdeur open met een sleutel en de opening was een feit. Tijdens de feestelijkheden sprak Wim Oude Wolbers in de Engelse taal een speech uit, waaruit nu een citaat volgt:

‘Onze wens is werkelijkheid geworden, de wens om iets in beweging te zetten, een project ergens op een plek voor een gemeenschap, welke hiermee nog jaren mee vooruit zou kunnen, waarmee je kunt laten zien, dat je door hard werken en doorzettingsvermogen kunt bouwen, aan een toekomst voor betere leefomstandigheden.

Omstandigheden, die het voor meer mensen in deze generatie en in volgende generaties mogelijk moeten maken, om dit over te nemen en dit weer over te dragen aan hun kinderen.

Dit huis met de mooie naam ‘Rose Virginie Home’ maakt het mogelijk, dat een groep van jonge meisjes hier een toekomst zal vinden. 

Een plaats waar het goed eten en drinken is.
Een plaats waar ze door scholing tot ontwikkeling zullen komen. 
Een plaats waar je kunt schuilen en je bescherming biedt tegen onheil van buiten af.
Een plaats dat je huis is, waar je je thuis voelt, waar veiligheid en geborgenheid vanzelfsprekend zijn.

Dit huis is niet zomaar een huis, dit huis draagt de goede zorg van de zusters van de Goede Herder, welke vader en moeder zijn voor deze kinderen.

Zij zijn de engelen hier op aarde, zij zijn de beschermengelen waarmee je kunt bouwen aan die betere toekomst.

Deze zusters zijn wij veel dank verschuldigd, want als zij niet het initiatief hadden genomen om zich het lot van de kinderen aan te trekken hadden wij hier niet gestaan’.

De hele dag aansluitend was een feestelijke dag voor de gasten uit Nederland, de bestuurleden van Stichting HAS en NEDLA FRIENDSHIP FOUNDATION, maar bovenal voor de meisjes die er mogen wonen en de Zusters van de Congregatie van de Goede Herder, die voor hen zullen zorgen. 

Bouwbedrijf Oude Wolbers voelt zich voorgoed verbonden met de kinderen, de congregatie en de mensen uit de gemeenschap zelf. Het doel is bereikt. De groep meisjes uit Nawalapitiya heeft een veilig thuis gevonden.

Bekijk hieronder een foto-impressie.