ADVENTSACTIE 2010 IN HENGELO (o), 11 NOV 2010

Elk jaar wordt er in de Adventstijd een actie voor een goed doel in de derde wereld gehouden in alle kerken van Parochie De Goede Herder in Hengelo (Ov)  De pastores en de gezamenlijke MOV –groepen van de parochie hebben besloten om dit jaar de adventsactie te houden, voor de uitbreiding van ouderenhuis ‘Senasuma Home’ in Bandarawela, Sri Lanka. Zij willen dit project van de stichting HAS (waar pastoor van der Sman van de parochie van de HH. Johannes en Jacobus te Borne al jaren voorzitter van is), van harte bij alle parochianen  aanbevelen. De stichting heeft met haar medewerkers in Nederland en Sri Lanka geen overhead kosten. Elke euro komt geheel ten goede aan het beoogde doel. Een uitbreiding en daarmee een nieuw thuis voor bejaarden in de stad Bandarawela / Sri Lanka wordt nagestreefd, met het motto: ‘Geef deze mensen een thuis’.

In Bandarawela, een middelgrote stad in de centrale hooglanden, is 20 jaar geleden een ouderenhuis gebouwd, door de stichting, samen met het bestuur van NEDLA Friendship Foundation. Locale architecten en bouwvakkers bouwden een huis, waar na oplevering 26 bejaarden konden wonen. Het kreeg de naam ‘Senasuma Home’. Er wonen ouderen van verschillende culturen en met een verschillende geloofstradities, wat wil zeggen Boeddhisten, Christenen, Moslims en Hindoestanen.

Het is een vredig levende gemeenschap. De zorg en voeding komen al jaren dagelijks van de plaatselijke bevolking. Men heeft een systeem, waarin plaatselijke mensen bij toerbeurt verantwoordelijkheid dragen, voor dagelijks eten en verdere zorg, opdat het de ouderen aan niets ontbreekt.

Veel ouderen ontbreekt het echter aan iedere vorm van zorg. Kinderen trekken naar het buitenland om een bestaan op te bouwen en AOW is er niet. Veel ouderen worden aan hun lot over gelaten en zij zijn gedwongen om te bedelen en op straat te leven.

Een plaatselijke Lionsclub hield vijf jaar geleden in de stad Bandarawela en omgeving geldinzamelingsacties. Men had het verlangen met het verzamelde bedrag het bestaande bejaardenhuis te vergroten met een capaciteit van ten minste 20 bewoners.

Met het verzamelde bedrag konden alleen de fundamenten en betonpalen voor de begane grond en de eerste verdieping worden gegoten. Bewoners van nu kijken al jaren uit op de fundamenten van het beoogde nieuwbouwplan.

Dagelijks hopen de ouderen in de straten en wonend in gammele hutjes, dat de uitbreiding van het bejaardencentrum, ‘Senasuma Home’, er zal komen.

Het grote verlangen is er om eindelijk een degelijk dak boven het hoofd te kunnen bieden en dagelijks voldoende en gezond eten en drinken te kunnen geven, aan veel ouderen die nu op straat leven.

Deze adventsactie wordt van harte bij alle parochianen in Hengelo (Ov) aanbevolen: een mooie gedachte in de tijd, dat ook iedereen naar het licht van Kerstnacht gaat.

Voor alle parochianen van Parochie De Goede Herder in Hengelo, bestaand uit zes geloofsgemeenschappen: Sint Lambertus, Onze Lieve Vrouw, Heilig Hart/Paus Joannes,Raphaël-Exodus, Thabor en Moeder Teresa, wordt een film- en  informatieavond gehouden, om u kennis te laten maken met de ouderen in Bandarawela en het huidige huis waarin ze wonen.

Filmavond: 
Parochiecentrum van de O.L.Vrouw
O.L.Vrouwestraat 6, 7557 HX Hengelo
Datum: Dinsdag 7 december 2010
Aanvangstijd: 19.30 uur

Op deze avond zal voorzitter, pastoor Th. van der Sman meer vertellen over de wens om de uitbreiding van het ouderenhuis ‘Senasuma Home’ te kunnen realiseren. Er zullen filmbeelden en foto’s te zien zijn van de locatie en van de mensen, die er nu wonen. U bent vanuit ŕlle geloofsgemeenschappen in Hengelo van harte welkom!

Presentatie van het Adventsproject:

Achterin alle kerken van Parochie De Goede Herder, zal gedurende de hele Adventsperiode een presentatie te zien zijn van dit project in Bandarawela.

Stichting Hulp aan Sri Lanka hoopt van harte, met hulp van de gezamenlijke kerken in Hengelo, de bouw te kunnen realiseren, zodat meer oudere mensen in Bandarawela een thuis krijgen.

Hieronder ziet u een foto-impressie van de bouwlocatie en de huidige bewoners in ‘Senasuma Home’.