SCHENKING OPBRENGST COLLECTE, 16 JAN 2011

Op zondag 16 januari 2011 werd om 10.00 uur in de Stephanuskerk in Borne een oecumenische viering gehouden om de week van gebed voor de Eenheid van de kerken in te luiden. Het thema van de viering was ‘Trouw en toegewijd’.

In deze druk bezochte viering werd een collecte gehouden. De Raad van Kerken had vooraf besloten om de opbrengst van deze collecte te schenken aan het jubileumcadeau van pastoor Theo van der Sman, en dit werd afgekondigd aan het begin van de viering. De Raad van kerken sprak de wens uit dat de opbrengst een bijdrage mag zijn, om de bouw van het zo gewenste en noodzakelijke hospice in Kandy, Sri Lanka op korte termijn te kunnen realiseren.

De opbrengst van de collecte voor dit doel bedroeg € 663,41. De Raad van Kerken is alle bezoekers van deze viering zeer erkentelijk voor deze gezamenlijke gave. het bedrag wordt toegevoegd aan het jubileumcadeau voor pastoor van der Sman. Op 30 januari krijgt hij het eindbedrag middels een cheque aangeboden, op ene voor hem hopelijk onvergetelijke feestdag.