SLOTACTIE JUBILEUM: VLOOIENMARKT, 22/23 JAN 2011

Sinds 25 november loopt de actie ‘Pastoor we gaan ervoor. Pastoor en voorzitter Theo van der Sman viert op 30 januari 2011 zijn 25 jarig priesterfeest. Hij gaf aan liever geen persoonlijke attenties te willen ontvangen. Hij hoopt dat mensen die iets willen doen, een gift willen schenken om de bouw van een kleinschalig hospice in Kandy, Sri Lanka mogelijk te maken. In de afgelopen weken is veel gebeurd, in Borne en Hertme en in de regio. Er werden kinderknutselmiddagen gehouden in Wijkcentrum ‘De Letterbak’ in Borne. Er werd geld ingezameld door een basisschool St. Aegidius in Hertme, op de toneelavond voor ouders en kinderen in december. Instanties en particulieren schonken een gift om de bouw van het zo noodzakelijke hospice mogelijk te maken.

 

Op 10 januari 2011 is tijdens het werkbezoek van voorzitter Theo van der Sman, bestuurslid mevr. Annemarie Evers en de reisgenoten de eerste steen gelegd. Deze handeling was meer dan een wens, het was een handeling in het volle vertrouwen dat het hospice er zal komen.

 

In het weekend van 22 en 23 januari is de slotactie. In de Stefanshof, naast de Stephanuskerk aan de Grotestraat in Borne wordt op 22 en 23 januari een vlooienmarkt gehouden. Deze markt wordt georganiseerd door de cadeaucommissie, die voor dit jubileum in het leven is geroepen. De opbrengst van deze vlooienmarkt zal geschonken worden voor het jubileumcadeau.

We nodigen u allen van harte uit,om thuis op te ruimen en uw overtollige spullen te schenken voor dit doel. Voor deze markt kunt u op zaterdag 22 januari tussen 10.00 uur en 12.00 uur spullen aanleveren in de Stefanshof. Vrijwilligers zijn aanwezig om uw overtollige spullen aan te nemen en te ordenen voor de verkoop. Te denken valt aan huisraad, boeken, lp’s, speelgoed en noem maar op. Groot meubilair wordt niet ingenomen.

Vanaf 12.00 uur is de Stefanshof toegankelijk voor belangstellenden. U kunt dan een gezellige markt bezoeken, waar u kunt aanschaffen wat u mooi vindt, tegen betaalbare prijzen. Er zullen ook enkele verrassende nevenactiviteiten zijn, waarvoor wij u van harte uitnodigen.

Er wordt een plek ingericht met documentatie over de bouw van het gewenste hospice in Kandy, Sri Lanka, waardoor u een concreet beeld krijgt van de locatie en de omgeving. De grote inzamelingsbus staat klaar voor giften.

 

Waar: Stefanshof, Grotestraat, Borne

Wanneer: Zaterdag 22 en zondag 23 januari

De inbrengtijd voor uw spullen is:

Zaterdag 22 januari 2011: van 10.00 uur tot 12.00 uur.

 

U bent welkom tijdens de verkoop op:

Zaterdag 22 januari 2011: 12.00 uur tot 16.00 uur.

Zondag 23 januari 2011, na de Eucharistieviering in de Stephanuskerk

van 11.30 uur tot 16.00 uur.