JUBILEUMCADEAU VOOR VOORZITTER, 30 JANUARI 2011

Op zondag 30 januari. vierde pastoor en voorzitter van de stichting Hulp aan Sri Lanka Th.L.M.M. van der Sman in de St. Stephanuskerk zijn Zilveren priesterjubileum met belangstellenden uit de geloofsgemeenschappen in Borne en Hertme en genodigden. Burgermeester van Borne dhr. R.Welten en zijn vrouw waren te gast namens het gemeentebestuur. Er waren gasten uit vorige parochies, De Meern, Wehl, Tubbergen en Haaksbergen, waar pastoor van der Sman werkzaam was, om het feest mee te vieren.

In een feestelijke Eucharistieviering waarin Bisschop Mgr. Mr. Dr.C.M. Hoogenboom voor ging, werd terug geblikt op 25 jaar priesterschap. De bisschop feliciteerde pastoor van der Sman van harte met zijn zilveren priesterjubileum.

Pastoor en bestuurslid M. Oortman memoreerde in zijn overweging, hoe pastoor van der Sman op 25 januari 1986 de priesterwijding ontving.

Het dames en herenkoor zong feestelijk en bijna aan het einde van de viering zong het kinderkoor de jubilerende pastoor toe. Pastoor Oortman las tot slot de jubilaris een felicitatie voor, van het NEDLA – bestuur uit Sri Lanka.

Dhr. K.Veringmeijer sprak namens de jubileumcommissie een kort woord. Dhr. M.Reesink deed dit namens het parochiebestuur en beiden spraken hun lof uit over de tomeloze inzet en het vele werk, wat pastoor van der Sman doet voor de mensen in Borne en Hertme en daarbuiten..., over landsgrenzen heen.

Mevr. Titia van Uhm voerde namens de cadeaucommissie het woord, om het overhandigen van het jubileumcadeau in te luiden. Twee maanden werden acties gehouden en activiteiten ontplooid, om geld in te zamelen voor de bouw van een kleinschalig hospice in Sri Lanka. Ze las enkele prachtige citaten voor, die mensen op de spaarzakjes voor de actie ‘Pastoor, we gaan ervoor...’ hadden geschreven. Hieruit bleek vooral het grote vertrouwen, wat de vele mensen die geld hebben geschonken, hebben in pastoor van der Sman en de Stichting Hulp aan Sri Lanka, waar hij voorzitter van is. De spaaractie werd door zoveel mensen gedragen en ook achter de schermen gebeurde van alles. “Er werd met steentjes gebouwd, maar ook met betonblokken”, aldus mevrouw van Uhm.

Toen kwam het moment, waarop pastoor van der Sman had gewacht. Er werd een grote rol opgehangen en deze werd langzaam uitgerold zichtbaar voor alle mensen in de kerk, maar vooral voor de jubilaris.

Het bedrag kwam in beeld...  Ontroerd nam pastoor van der Sman dit cadeau in ontvangst. Er volgde een langdurig appaus. Het hospice kan gebouwd worden, het eerste hospice wat er zal zijn op dit grote eiland. Terminaal zieke mensen zullen er hun laatste levensdagen liefdevol worden verzorgd. Hun familie zal er welkom zijn. Pastoor van der Sman bedankte eenieder, die mee werkte aan de prachtige jubileumviering en allen die op welke wijze dan ook mee hielpen om tot dit bedrag te komen. Zijn droom komt uit..., het zo gewenste hospice komt er.

Na de Eucharistieviering maakten veel parochianen van de gelegenheid gebruik om de pastoor van harte te feliciteren. Dat mensen daarvoor geruime tijd in de rij stonden, voordat ze hem de hand konden schudden, was voor niemand een probleem.
’s Middags om 15.00 uur werd een concert gehouden in de Stephanuskerk, waarbij het Drienerloos Vocaal Ensemble werken uitvoerde van Henry Purcell en Gabriel Fauré. Medewerking werd verleend door Charlotte Winkelhorst: sopraan, Paul Beunders: bariton en Hans Stege: orgel. De algehele leiding was in handen van Valentijn Smit. Pastoor van der Sman luidde het concert kort in en hij sloot het concert, dankbaar aan allen die er hun medewerking aan verleenden, ook af. Ruim honderd mensen woonden de prachtige muzikale uitvoering bij. Afsluitend kon een gift worden geschonken voor het jubileumcadeau.

In het weekend van 5 en 6 februari werden er feestelijke vieringen gehouden in Hertme en in de Theresiakerk. Hier werden alle pariochianen van deze geloofsgemeenschappen in de gelegenheid gesteld, om de jubilerende pastoor van harte geluk te wensen. Met deze twee vieringen werden de feestelijkheden rondom het Zilveren priesterjubileum van pastoor van der Sman afgesloten.