LIVING STATUES BORNE, 17 APRIL 2011
Beeldengroep ‘Melk overal(l) ondersteunt melkpoederproject in    Sri Lanka.

In veel huiskamers en schuren werd hard gewerkt, om voorbereidingen te treffen voor deelname aan het Open Overijssels Kampioenschap Living Statues 2011 op zondag 17 april in Borne. In Oud-Borne waren ruim 100 levende standbeelden zijn opgesteld. Deze artiesten kwamen uit binnen- en buitenland en... uit Borne zelf...

De Beeldengroep ‘Melk overal(l)’ uit Borne, nam met een groep van tien beelden deel aan Living Statues op zondag 17 april in Borne. Twee zéér bijzondere beelden waren te zien in deze groep!!! De groep wilde op deze dag geld in zamelen, om het melkpoederproject in centraal Sri Lanka te blijven ondersteunen.

In centraal Sri Lanka ligt het district Kurunagale. In deze streek is met steun van het buitenland een gemeenschapscentrum gebouwd, met de naam ‘Janasetha’, wat vertaald betekent ‘Goede dingen doen’. Vanuit dat centrum wordt hulp gegeven aan mensen die dat nodig hebben. Afgelopen zomer ging een deelnemer van de beeldengroep op eigen kosten mee, met een groep op werkbezoek, vanuit de Stichting Hulp aan Sri Lanka. De armoede onder de bevolking is er zeer groot.
Bij het bezoek van het gemeenschapscentrum, maakte de groep kennis met Father Ajith Rohan Fernando. Met zijn staf werk hij in het district Kurunagale. Hier wonen bijna 1,5 miljoen mensen. Zij werken dag na dag aan verschillende taken, waarbij vooral bleek, dat geld nodig is Father Ajith Rohan Fernando en zijn staf te ondersteunen in hun werk om, binnen het werkgebied van het gemeenschapscentrum, de zwangere vrouwen en jonge kinderen van melkpoeder te voorzien. De jonge kinderen krijgen nu drie keer per week melk, tijdens de voorschoolse programma’s. Zuigelingen hebben dagelijks melkpoeder nodig. De ondervoeding van de moeders zelf is vaak dermate ernstig, dat zij niet in staat zijn om hun kinderen zelf te voeden. Moeders moeten bovendien alweer snel aan het werk, om mee te helpen om een beetje inkomen te verwerven. Hun werk is vaak fysiek erg zwaar. Voor hen is de melkpoeder voor hun zuigelingen van levensbelang. De melkpoeder wordt beschikbaar gesteld, als er voldoende giften binnen komen om dit te doen.

De stichting Hulp aan Sri Lanka heeft hoofdzakelijk als doelstelling, om huizen of instellingen te bouwen om de mensen daar zo letterlijk een dak boven hun hoofd te geven. Daarnaast wordt een groot aantal gezinnen middels financiële adoptie ondersteund. Als het mogelijk is wordt ook hulp in bredere zin verleend.

De opbrengst die de Beeldengroep ‘Melk overal(l) binnen haalde, een bedrag van € 650,- werd geschonken om melkpoeder te kunnen blijven verstrekken en zo ondervoeding te bestrijden. Voorzitter van de stichting, pastoor Theo van der Sman hielp in centraal Sri Lanka, met het verstrekken van pakketten melkpoeder aan de arme bevolking, tijdens zijn werkbezoek in januari jongstleden.

De Beeldengroep ‘Melk Overal(l) werd door twee bedrijven in Borne en twee bedrijven uit de regio ondersteund in hun deelname. Hier is de groep zeer dankbaar voor.


Wilt u alsnog mee doen, om melk in Sri Lanka beschikbaar te stellen en hiermee ondervoeding te bestrijden, stort dan uw gift op:
Rekeningnummer 10.13.99.243
ten name van Stichting Hulp Aan Sri Lanka
Rabobank Haaksbergen
met vermelding: Gift melkpoeder