BOEKENMARKT, 27 AUGUSTUS 2011

Weer werkte mee bij deelname aan de Boekenmarkt.

Op zaterdag 27 augustus nam een groep vrijwilligers deel aan de Boekenmarkt in de Stationsstraat, om een gift mogelijk te maken voor het verstrekken van melkpoeder en schoon drinkwater in centraal Sri Lanka.

Veel mensen uit Borne en omstreken kwamen de afgelopen weken boeken brengen, grote en kleine dozen, antieke en nagenoeg nieuwe boeken. De groep sorteerde alle boeken en het was op het laatste moment nog mogelijk, om drie stands te gebruiken om alle boeken goed onder de aandacht te brengen. Het weer werkte mee en tot half vier ’s middags bleef het droog. Het was wel duidelijk merkbaar, dat de opkomst wat lager was als voorgaande jaren. Veel mensen waren blijkbaar nog op vakantie.

Er werden de hele ochtend en middag door veel boeken verkocht en menigeen rondde de prijs van een boek in positieve zin naar boven af. Ook in de busjes werden giften gedaan. Een schrijver uit Delden stelde nieuwe kinderboeken door hem zelf geschreven beschikbaar en een flink aantal boeken werden verkocht. Een enorme slagregen om half vier maakte een einde aan de verkoop. Mensen zochten een veilig heenkomen om zichzelf tegen de stortbuien te beschermen. 

Aan het einde van de dag werd de dagopbrengst geteld, samen met de voorzitter van de Stichting Hulp aan Sri Lanka, pastoor Theo van der Sman. Het geld is inmiddels overgemaakt.

De groep is iedereen dankbaar, die mee gewerkt heeft. Zonder de toestemming van de organiserende winkeliers van de Stationsstraat en de bereidwilligheid van velen onder u om boeken te schenken, was deelname niet mogelijk geweest. Volgend jaar... doen we met veel plezier weer mee, om het werk van de Stichting Hulp aan Sri Lanka mogelijk te blijven maken.