BENEFIETCONCERT, 18 SEPTEMBER 2011

Op zondag 18 september 2011 organiseerde de Dr. Schaepmanharmonie een benefietconcert voor het werk van pastoor Theo van der Sman in Sri Lanka. Het benefietconcert werd Theo van der Sman aangeboden door de Dr. Schaepmanharmonie t.g.v. zijn 25-jarig priesterjubileum. Vele bekende, Tubbergse musici en koren deden hieraan mee zoals Hans Stege en Timo Beek (beiden orgel), Charlotte Winkelhorst (sopraan), Ben Geuke (bariton), het St. Pancratiusbasiliek-koor o.l.v. dirigent Hans Stege en het harmonieorkest van de Dr. Schaepmanharmonie o.l.v. dirigente Kimmie Reef. Het concert vond op zondag 18 september plaats in de St. Pancratiusbasiliek te Tubbergen. Veel belangstellenden waren naar de basiliek gekomen om het concert mee te maken. Dhr. Karel Tijhuis heette iedereen welkom en voorzitter van de stichting Theo van der Sman werd door hem toe gesproken. Op 16 september 2011 werd pastoor van der Sman geïnstalleerd als pastoor van de Parochie van de H. Cristoffel te Steenwijk. Hij was uit zijn nieuwe woonplaats Steenwijkerwold over gekomen, om dit bijzondere benefietconcert bij te wonen. 

Ademloos werd geluisterd naar het orgelspel van Hans Stege en Timo Beek, de zang van Ben Geuke, Charlotte Winkelhorst en het St. Pancratiusbasiliek-koor. Het concert duurde ongeveer een uur. Voorzitter Theo van der Sman sprak de mensen toe en hij maakte overduidelijk, hoe alle gasten hier, op een regenachtige middag in Tubbergen, het verschil konden maken in het leven van zieke kinderen op Sri Lanka.

Voor de tweede maal in successie wilden de Tubbergse muzikanten zich inzetten voor het goede doel en wel in de vorm van dit benefietconcert. Zij zetten zich allen volledig belangeloos in zodat de opbrengst geheel ten goede komt aan het betalen van spoedoperaties via het werk van pastoor Theo van der Sman in Sri Lanka. Via Stichting Hulp aan Sri Lanka wordt het geld op de juiste wijze gebruikt.

Theo van der Sman, oud pastoor van de St.Pancractius Parochie in Tubbergen  en oud pastoor van de HH. Jacobus en Johannes Parochie in Borne houdt zich al vele jaren bezig met Sri Lanka. Hij is als voorzitter van de Stichting Has (Hulp aan Sri Lanka) en bestuurslid van de Nedla Friendship Foundation, afgekort Nedla. Deze Srilankaanse stichting wordt vertegenwoordigd door bijna alle bevolkingsgroepen van Sri Lanka en werkt in het land zelf.

Naast zijn vele werk als pastoor bezoekt hij Sri Lanka, zijn tweede vaderland, twee keer per jaar. Begonnen met de bouw van vele schoolgebouwen en het onderdak bieden aan daklozen, wordt er ook steun gegeven aan ouders die niet in staat zijn hun kinderen normaal te voeden, onderwijs te geven etc., maar ook wordt hulp geboden aan met name kinderen die in levensbedreigende situaties terecht zijn gekomen en acuut geopereerd moeten worden. Hiervoor is de opbrengst van het benefietconcert inmiddels overgemaakt naar de Stichting met dank aan allen die deze middag een donatie hebben gedaan.

Applaus en bloemen voor alle deelnemers.