SCHOONMAKEN VOOR MELKPOEDER, 16 NOVEMBER 2011

Op woensdag 16 november kwam een groepje belangstellenden bij elkaar om een avond mee te maken met een presentatie over schoonmaakartikelen door mevr. José Wevers uit Borne. José gaf een boeiende uitleg en ze legde uit waarom ze een deel van de opbrengst wil schenken aan de stichting Hulp aan Sri Lanka.  Aan het einde van de avond konden mensen aanschaffen wat zij wilden. José maakte een berekening en ze schonk de helft van haar verdiensten aan de stichting. De familie waarbij deze avond thuis werd gehouden is haar daar dankbaar voor.

Het geld wordt gebruikt om melkpoeder en schoon drinkwater te blijven verstrekken aan zwangere vrouwen en moeders met kinderen tot de leeftijd van 5 jaar. Dit gebeurt via gemeenschapscentrum Janasetha in Centraal Sri Lanka, waar Father Ajith Rohan Fernando met zijn team zorg draagt voor verspreiding van melkpoeder en schoon drinkwater aan deze doelgroep.