GESLAAGDE DEELNAME LIVING STATUES IN BORNE
De groep ‘studenten’, die zijn plek had gevonden op de Pellenhof in Borne, met hun deelname aan Living Statues kijkt dankbaar terug op de wat onstuimige middag. Met twee hagelbuien en verder een wat waterig zonnetje, zagen zij heel veel mensen voorbij trekken. Veel kinderen en volwassenen deden een gift in de busjes, wetend dat de opbrengst van deze dag geschonken zou worden aan de Stichting Hulp aan Sri Lanka.

Na afloop van de middag en de prijsuitreiking werd de opbrengst met getuigen erbij geteld. De vrijwilligers hebben de opbrengst afgerond naar € 700,- .Van de opbrengst kan de studie voor een talentvolle jongere in Sri Lanka grotendeels worden betaald. Bij afstuderen betekent het, dat de geslaagde na het krijgen van een baan, zichzelf en zijn of haar familie kan verzorgen. Hierdoor zal opnieuw een familie economisch zelfstandig worden, niet meer afhankelijk van hulp uit het buitenland.

Het doel van de Stichting Hulp aan Sri Lanka is ook, om te helpen met als belangrijkste doel, de bevolking zelfredzaam te laten worden.
Er zijn veel jongeren in Sri Lanka, die zonder financiële hulp vanuit het buitenland, nooit in staat zijn om te studeren. Een systeem van studiefinanciering zoals Nederland dat kent, is er niet.
De groep is de organisatie van het Kampioenschap ‘Living Statues’ zeer dankbaar, dat zij deel mochten nemen aan dit mooie evenement. Zij bedanken ook alle mensen, die hun bijdrage hebben geschonken.
Wie graag een student(e) via de Stichting Hulp aan Sri Lanka voor € 25,- per maand een kans op een zelfstandige toekomst wil geven, kan contact opnemen met de Stichting of met Ed van Leuteren in Borne, tel: 074-2673007. U zult dan op korte termijn via een (digitale) foto en gegevens kennis kunnen maken met de student, die u gaat helpen.