FILMAVOND IN BORNE

Op maandag 21 mei werd een filmavond gehouden in de grote zaal van de Stefans-Hof, naast de Stephanuskerk in Borne. Pastoor van der Sman kwam, als voormalig pastoor van Borne en Hertme en als voorzitter van de Stichting Hulp aan Sri Lanka, op deze avond naar Borne. Hij gaf een presentatie met filmbeelden en uitleg van de bouw en opening van de huizen die zijn gebouwd van het geld, wat werd geschonken tijdens de Vastenactie 2009 ‘Help ze onder dak’, die in Borne, Hertme en Zenderen werd gehouden.
Het dorp van elf huizen, heeft de naam NEDLA – Village gekregen en dit dorp werd geopend tijdens het werkbezoek van pastoor van der Sman op 25 april 2012.

Na de pauze liet pastoor van der Sman filmbeelden zien van de realisatie van zijn jubileumcadeau, een hospice in Kandy, Sri Lanka. Veel mensen uit de parochie waar hij van 2007 tot 2011 werkte, droegen ook hun steentje bij aan dit zo gewenste cadeau. De film volgde hoe het terrein er vòòr de bouw uit zag, de bouw zelf en de feestelijke opening. Het hospice is klaar en de feestelijkheden, die bij de opening op 27 april zijn gehouden, waren in filmbeelden te zien.

Ook een weeshuis voor jongens wat is gebouwd met hulp van 10 regionale bedrijven in Borne en omgeving werd getoond. Dit huis werd op 26 april 2012 in aanwezigheid van de sponsoren uit Twente geopend en in gebruik genomen.

Voorzitter/pastoor van der Sman sprak namens het bestuur van de Stichting Hulp aan Sri Lanka zijn dankbaarheid uit voor alles wat de mensen en de bedrijven in Borne, Hertme en omgeving mogelijk gemaakt hebben voor de arme bevolking op het eiland. Ruim 100 mensen waren aanwezig om het filmverslag te zien en pastoor van der Sman te ontmoeten. Deze avond werd zeer op prijs gesteld door de aanwezige inwoners van Borne, Hertme en Zenderen.

“Meer konkreet had pastoor van der Sman het niet kunnen vertellen”. “Nu hebben we ècht kunnen zien, hoe het geld is besteed”. “Wat wordt daar goed werk gedaan”. Dit zijn enkele van de enthousiaste reacties aan het einde van de avond.