INZAMELING TIJDENS PINKSTERVIERING
Op 28 mei werd om 10.00 uur de oecumenische Pinksterviering in het Open Luchttheater in Hertme gehouden. Deze viering werd georganiseerd en voorbereid door de Raad van Kerken van Borne, Hertme en Zenderen. De voorgangers waren Pastor J. Kerkhof Jonkman en Ds.J.Meyer. In het Twents werd gesproken over het thema elkaar verstaan ofwel ‘Mekaar verstoan’. Een kleine 700 mensen hadden de weg naar Hertme gevonden op deze mooie zomer-ochtend.

De Raad van Kerken Borne, Hertme, Zenderen had in het voortraject besloten om tijdens deze viering een inzameling te houden voor de Stichting Hulp aan Sri Lanka. Na contact te hebben gehad met voorzitter en pastoor van der Sman werd besloten de opbrengst te bestemmen voor huisraad voor de bewoners van het NEDLA dorp, wat op 25 april in Sri Lanka in gebruik werd genomen. Op deze dag kregen de mensen hun huissleutel en de eigendomsverklaring van hun huis. In NEDLA dorp wonen nu elf gezinnen en voor hen was het meest noodzakelijke huisraad zoals bedden, een tafel en stoelen en kookspullen nog niet beschikbaar.

Tijdens de Oecumenische Pinksterviering werd € 720,92 ingezameld. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar de stichting en het bedrag is beschikbaar gesteld om de woonomstandigheden van de bewoners in NEDLA dorp te verbeteren, met de aankoop van inventaris in hun vaderland Sri Lanka.