BOEKENMARKT ZEER GESLAAGD
Op zaterdag 25 augustus jl. nam een groep vrijwilligers deel aan de Boekenmarkt georganiseerd door de ondernemers van de Stationsstraat. De twee kramen werden gevuld met een zeer groot aantal boeken, geschonken door mensen uit Borne en omgeving om hiermee het werk van de Stichting Hulp aan Sri lanka te ondersteunen. Veel mensen wisten de afgelopen weken de weg naar het inleveradres in Borne te vinden.

Na een wat regenachtig begin van de dag bleef het droog tot 14.30 uur. De Sri Lankaanse vlag wapperde aan de stands en hierdoor konden belangstellenden de stand gemakkelijk vinden. Veel mensen kochten boeken om de komende wintermaanden weer te kunnen lezen. Zo vonden veel boeken een weg naar een nieuwe eigenaar. Er kwamen ook mensen naar de stands, die geen boeken wilden kopen maar wel een lieve gift schonken, om zo hun betrokkenheid bij het werk van de Stichting Hulp aan Sri Lanka, onder voorzitterschap van voormalig pastoor van der Sman, uit te drukken.

Om half drie kwam een enorme regenbui over Borne, maar de vrijwilligers waren erop voorbereid. In een snel tempo werden de boeken veilig afgedekt met plastic. Zodra het droog was, wandelden na korte tijd weer mensen door de Stationsstraat en werden nog veel boeken ingekeken en gekocht. De vrijwilligers achter de stand die ook van lezen houden, konden menigeen goed adviseren voor een spannend boek of een boek om nog even te lezen voor het slapen gaan.

Aan het einde van de dag werd met getuigen de opbrengst van de Boekenmarkt en de giftenbusjes geteld. De opbrengst was verrassend en prachtig. Deze dag werd
een mooi bedrag ingezameld om talentvolle jongeren op Sri Lanka te laten studeren. De groep is de organisatie en eenieder die deelname mogelijk maakte door boeken te schenken en/of te kopen zeer dankbaar. We zien u volgend jaar graag terug.

Was u afgelopen zaterdag niet in de gelegenheid om naar de Boekenmarkt te komen en wilt u toch het werk van de Stichting Hulp aan Sri Lanka ondersteunen, dan kunt u uw gift storten op rekening 10.13.99.243 t.n.v. Stichting Hulp aan Sri Lanka, Rabobank Haaksbergen.
Voor meer informatie kunt u bellen met pastoor en voorzitter Th.L.M.M. van der Sman: 06-51075332
De Sri Lankaanse vlag wappert een dag in Borne