INZAMELING RAAD VAN KERKEN VOLLENHOVEN

De Raad van Kerken van Vollenhoven en St. Jansklooster hield een tentbijeenkomst in Vollenhoven op Eerste Pinksterdag. Tijdens de gezellige bijeenkomst werd geld ingezameld voor de Stichting Hulp aan Sri Lanka met de verkoop van koffie en thee. De opbrengst van deze bijeenkomst werd geschonken, om hiermee bij te dragen aan de zorg voor de allerarmsten.