COLLECTES VOOR WATERZUIVERING

In de Katholieke kerken in Haaksbergen, Buurse en Boekelo is een collecte gehouden, die ten goede zal komen aan het bouwen van een waterzuiveringsinstallatie in de regio Solepura. Het grondwater daar is in ernstige mate vervuild met toxische stoffen. Veel bewoners van Solepura hebben ernstige gezondheidsschade opgelopen, door het drinken van dit water uit de beschikbare bronnen en waterputten. Via de kerken in Haaksbergen, Buurse en Boekelo zijn de eerste schenkingen binnen gekomen om een waterzuiveringsinstallatie te kunnen realiseren.

Meer informatie vindt u hier.