INZAMELING IN WEHL

De contactgroep Derde Wereld in Wehl wilde aandacht geven aan een specifiek project in de Derde Wereld. Gevraagd werd aan de Stichting Hulp aan Sri Lanka om een toelichting te geven op onze activiteiten. Ed van Leuteren werd door de contactgroep warm onthaald. Er was gezorgd voor een beamer met scherm zodat er een film getoond kon worden van de omstandigheden in het Lourdes Girls Home gelegen in Mawathagama – Kurunegala in North West Province op Sri Lanka. Dit weeshuis voor meisjes mist de nodige leermiddelen om de meisjes goed onderwijs te geven. Uit de film bleek ook wel, dat de kasten van het leslokaal nagenoeg leeg waren. Onderwijs vindt plaats door veel te zingen en zo kennis en vaardigheden aan te leren. De zusters van de Congregatie van de Heilige Familie hebben vaak alleen een bordkrijt ter beschikking.

De Protestantse Gemeente collecteerde en de inzameling bracht een prachtig bedrag om om leermiddelen van aan te schaffen. Daarnaast was er vanuit de Gemeente gevraagd om knuffels die gemakkelijk meegenomen zouden kunnen worden in de koffers van Pastoor en voorzitter Theo van der Sman en de overige leden van het reisgezelschap. Er werden veel mooie, zachte knuffels aangeboden, verzameld in een grote rieten mand.
Naast de inzameling van de gelden en knuffels, was er spontaan iemand die zich aanmeldde als sponsor om een gezin in Sri Lanka te ondersteunen.

Het was een bijzondere ochtend in een sfeerrijke omgeving!