VERSTELWERK VOOR SRI LANKA, 16 NOVEMBER 2012
Een mevrouw doet met regelmaat verstelwerk voor bewoners van verzorgingshuis De Eeshof in Tubbergen. Zij heeft de giften, die zij hier voor van de bewoners ontving, geschonken aan de Stichting Hulp aan Sri Lanka.