RABOBANK TWENTE STEUNT BOUW MEISJESHUIS

In september hadden besprekingen plaats van een vertegenwoordiging van het bestuur van de Stichting Hulp aan Sri Lanka, samen met het bestuur van Rabobank Centraal Twente. Hierbij was Fr. Ajith Rohan Fernando uit Sri lanka aanwezig. Hij is bestuurslid van NEDLA Friendship Foundation in Sri Lanka zelf. In de periode daaraan vooraf gaand, was de Rabobank benaderd met de vraag, of ze een project in Sri Lanka wilden ondersteunen. Hierin speelden Hans en Wim Oude Wolbers uit Borne een belangrijke rol. Zij bouwden zelf bij gelegenheid van het 75 jarig bestaan van hun gelijknamige bouwbedrijf een kindertehuis voor meisjes in Nawalapitiya. Dit huis werd in januari 2010 geopend door hen zelf.

Rabobank Centraal Twente gaf groen licht voor nieuwbouw van het Lourdes Girls Home. Het huidige weeshuis is in verval en de meisjes die er worden opgevangen, kunnen er eigenlijk niet meer verantwoord wonen.  Ruim 50 jaar geleden zijn deze gebouwen opgetrokken om vanaf de oplevering Christelijke meisjes in de leeftijd van 5 tot 20 jaar op te vangen. De opvang, begeleiding en onderwijs worden verzorgd door Kloosterzusters uit de Congregatie van de Heilige Familie. Omdat Kloosterzusters de zorg verlenen, is de continuïteit van de opvang al die jaren gewaarborgd geweest. De Zusters hebben al die jaren veel meisjes begeleid van uitzichtloze situaties tot een goede plek in de samenleving, als volwassen vrouwen. Ze hebben het bestaansrecht van het Lourdes Girls home ruimschoots en ruimhartig bewezen.

 

Kinderen die worden opgevangen:

-          weeskinderen

-          verlaten kinderen, ouders en familie zijn niet meer te traceren

-          ondervoede kinderen uit zeer arme gezinnen, die tijdelijk worden opgevangen om aan te sterken

 

De Sri Lankaanse wet

De Sri Lankaanse wet bepaalt, dat er verschillende weeshuizen moeten zijn  voor Christelijke kinderen, Hindoe-kinderen, Boeddhistische kinderen of Moslim – kinderen. In het Lourdes Girls Home worden alleen Christelijke kinderen opgevangen en de zorg wordt in het Lourdes Girls Home verleend door Zusters van de Congregatie van de Heilige Familie.

 

Huidige situatie

Er zijn drie afzonderlijke oude gebouwen, die in een erbarmelijk slechte staat verkeren. Klimaat, hitte en regen hebben hun invloed gehad op de gebouwen. De gebouwen staan op het punt om in te zakken. Er valt termietengruis naar beneden, wat duidt op ernstige aantasting van de houten constructie. Soms komen er dakdelen naar beneden vallen. In de regenperiode is de vochtigheidsgraad hoog en lekt er ook op veel plekken water naar binnen.

Tijdens regenbuien moet regenwater in bakken worden opgevangen.

Het gebouw is, mede door aantasting van termieten, ernstig vervallen.

De gebouwen hebben geen waterleiding en de meisjes baden, door met een emmer water uit een grote bak te halen en zich daarmee te wassen. De toiletten zijn zeer primitief en op loopafstand van de gebouwen. Ze zijn niet op een riolering aangesloten.

De meisjes wonen in de drie verschillende gebouwen. Hierdoor is het overzicht moeilijk. Met name

’s nachts zijn er regelmatig problemen om de veiligheid van de meisjes te waarborgen. De meisjes slapen in grote ruimtes.

Het huidige weeshuis wordt ieder jaar twee keer door de voorzitter en zijn gasten tijdens een werkbezoek aan Sri Lanka bezocht.

In juni 2010 werden nieuwe matrassen geschonken door NEDLA als vervanging van de dunne stromatrassen waarop de meisjes sliepen. Er is toen ook een vrieskist geschonken.

In Mawathagama - Kurunegala werd op 6 januari 2013 de eerste steen gelegd voor een nieuw te bouwen weeshuis voor meisjes. Het oude weeshuis zal worden afgebroken. De opening wordt in 2014 verwacht. Rabobank Centraal Twente heeft zich bereid verklaard, om het gehele project in termijnen zal bekostigen.

 
De eerste steen gelegd door Theo van der Sman


De kinderen die nu in het meisjeshuis wonen