TRANSPORT VAN SCHOON DRINKWATER

 

In Solepura, een gebied in Noord - West Sri Lanka is jarenlang het grondwater ernstig vervuild geraakt door teveel bestrijdingsmiddelen en een overtollig gebruik van meststoffen. Veel mensen hebben ernstige gezondheidsproblemen. De klachten doen zich al voor bij heel jonge kinderen. Zij krijgen vlekken op de tanden die niet meer weg gaan. De botten worden broos en jonge mensen lijden al aan slechtziendheid. De mensen die in het gebied wonen hebben geen keus. Ieder mens heeft water nodig om te kunnen leven. Ze halen hun drinkwater uit vervuilde putten en bronnen. Geen water drinken is geen optie en schoon drinkwater is niet bereikbaar.

In januari jongstleden werd een eerste kleinschalige waterzuivering in Solepura in gebruik genomen. Mensen die dichtbij wonen, kunnen er water halen.
Er werd naar mogelijkheden gezocht om vanuit Solepura zelf, ook mensen in afgelegen gebieden van gefilterd drinkwater te voorzien. Met een vrachtwagen wordt sinds kort ook het land in getrokken, om vanuit een grote tank die op de vrachtwagen is gemonteerd, mensen schoon drinkwater te brengen. Het motto bij het verstrekken van gezuiverd drinkwater aan de mensen in het zeer uitgestrekte gebied is ‘Voorkomen is beter dan genezen!’.

Gezien de grootte van het gebied en het onherbergzame karakter, kan de vrachtwagen niet overal komen. De afstanden zijn te groot om alle bewoners van schoon drinkwater te voorzien. Schoon drinkwater is nog veel te weinig beschikbaar, maar een begin is gemaakt. Er wordt gestreefd naar de bouw van een tweede waterzuiveringsinstallatie op een andere locatie om meer mensen tegen permanente gezondheidsschade te beschermen.