INZAMELING IN WEHL

 

De Stichting Wereld Contactgroep Wehl hield op 20 januari een Eucharistieviering waarin het thema was ‘Liefde delen met de wereld om ons heen’. Deze viering was een vervolg op de viering, die op 4 november 2012 bij de Protestantse Gemeente in Wehl werd gehouden.
In de viering werd uitleg gegeven over het werk van de Stichting Hulp aan Sri Lanka. Het leven van weeskinderen in Sri Lanka werd voor het voetlicht gebracht. De stichting heeft in Sri Lanka een aantal weeshuizen gebouwd en één daarvan is het Lourdes Girls Home. In dit meisjeshuis is een groot gebrek aan leermiddelen. De Zusters van de de Congregatie van de Heilige Familie hebben alle inzet en creativiteit nodig, om de kinderen veel te leren zonder de beschikking te hebben over de meest elementaire leermiddelen, die in Nederland op iedere school te vinden zijn. De Stichting Wereld Contactgroep Wehl besloot naast een inzameling tijdens de viering, om vooral ook de kinderen bij dit project te betrekken. Er werd een grote hoeveelheid knuffels ingezameld voor de kinderen in Sri Lanka. Via vrijwilligers die mee reizen bij werkbezoeken komen de knuffels ter plekke.
De opbrengst van de inzameling werd beschikbaar gesteld aan de stichting. In februari werden leermiddelen naar het kindertehuis gebracht en de Zusters en de kinderen zijn alle sponsoren meer dan dankbaar.