BOEKEN SCHENKEN VOOR VEILIG DRINKWATER

 

Op 24 augustus 2013 neemt een groep vrijwilligers uit Borne deel aan de Bornse Boekenmarkt in de Stationsstraat, tijdens de Melbuul’ndagen. De opbrengst van de boeken die door de vrijwilligers verkocht worden, gaat naar de Stichting Hulp aan Sri Lanka. Al enkele jaren mag de groep mee doen van de organisatie. De groep is daar dankbaar voor en de vlag van Sri Lanka wordt een vertrouwd beeld op deze Bornse Boekenmarkt, die van 09.00 uur tot 17.00 uur gehouden wordt.

De opbrengst zal dit jaar gebruikt worden voor een waterzuivering in een zeer uitgestrekt onherbergzaam gebied in Noord-West Sri Lanka. Het drinkwater wordt uit putten en bronnen gehaald en het is vervuild. Veel mensen hebben ernstige gezondheidsproblemen. De klachten doen zich al voor bij heel jonge kinderen. Zij krijgen vlekken op de tanden die niet meer weg gaan. De botten worden broos en jonge mensen lijden al aan slechtziendheid. De mensen die in het gebied wonen hebben geen keus. Ieder mens heeft water nodig om te kunnen leven. Geen water drinken is geen optie en schoon drinkwater is helaas voor een beperkte groep mensen bereikbaar. Dat zijn de mensen die dichtbij de eerste waterzuivering wonen, die sinds januari van dit jaar in gebruik is.
Voor een tweede is voldoende geld ingezameld om deze te realiseren. Het gebied is echter zo uitgestrekt, dat er meer gedaan moet worden voor de mensen die in dit grote gebied wonen.

Nu de vakantieperiode aan breekt, ruimen veel mensen thuis op. Misschien liggen ook bij u thuis boeken, die u niet meer wilt bewaren. Het is de uitgelezen kans om deze boeken te schenken voor de Boekenmarkt, om hiermee de mensen in Sri Lanka te helpen. Ieder geschonken boek brengt schoon en veilig drinkwater voor de mensen daar dichterbij.

Wilt u iets doen, maar heeft u geen boeken beschikbaar, dan kunt u ook een gift overmaken op: Rekeningnummer 10.13.99.243
ten name van Stichting Hulp Aan Sri Lanka
Rabobank Haaksbergen
met vermelding: Gift waterzuivering

Wilt u boeken schenken voor de Bornse Boekenmarkt, dan kunt u een afspraak maken.
U kunt bellen met de familie van Leuteren in Borne, telefoon: 074 – 267 3007.