GESLAAGDE BOEKENMARKT

 

Op zaterdag 24 augustus nam een groep vrijwilligers deel aan de Bornse Boekenmarkt. De organisatie gaf de groep opnieuw de mogelijkheid om deel te nemen. Veel mensen uit Borne en omliggende plaatsen hadden gehoor gegeven aan de oproep in de krant om boeken te schenken aan de stichting. Al vroeg werd begonnen met opbouwen en vanaf 10 uur was het de hele dag gezellig druk in de Stationsstraat. Het was ook stralend weer. Liefhebbers kwamen met lijstjes van ontbrekende titels en menigeen vond titels om de collectie thuis uit te breiden.

De hele dag door werden boeken verkocht tot aan het einde van de markt rond 17.00 uur. De opbrengst van de verkochte boeken en de schenkingen zal door de Stichting Hulp aan Sri Lanka worden benut om schoon drinkwater voor de bewoners in het gebied Solepura op Sri Lanka mogelijk te maken. De groep bedankt alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt!