HULP VAN SINT NICOLAAS VOOR DRINKWATER

Sint Nicolaas en zijn Pieten hebben veel bezoekjes afgelegd in Haaksbergen en Beckum. Gelukkig konden zij ook en Haaksbergen logeren en kon alle tijd gestopt worden in het blij maken van veel kinderen en grote mensen. Sint Nicolaas deed dit ook dit jaar weer om de arme mensen in Sri Lanka te kunnen helpen. In 2012 hielpen de mensen met hun giften voor zijn bezoekjes mee aan de mouw van een waterzuivering in Solepura. Ook dit jaar wilde Sinterklaas en zijn Pieten helpen voor extra schoon en veilig drinkwater. Het werd een drukke tijd. De giften zijn opnieuw naar de stichting gestort om door te kunnen gaan met dit waterproject.