DEELNAME KERSTMARKTEN VOOR MELKPOEDER

Op zaterdag 14 en zondag 15 december werd door een groep vrijwilligers uit Borne deel genomen aan de kerstmarkten in Borne en Zenderen. Er was een Kerstactie op touw gezet met de naam ‘Laat een ster stralen voor Sri Lanka’, waarbij ingezamelde attenties feestelijk waren ingepakt. Wie een donatie deed kon een cadeautje kiezen. Doel van deze actie was om het verstrekken van melkpoeder in één van de armste regio’s in Sri Lanka, Solepura, door te laten gaan in 2014.
Er werd volop gedoneerd en veel mensen namen een cadeautje mee.
De Vincentiusvereniging uit Borne sloot zich aan bij deze actie en zij doneerden een prachtige gift om hiermee hulp te bieden om het verstrekken van melkpoeder in het nieuwe jaar door te laten gaan.
Beeldend kunstenaar Willemien Holterman uit Borne schonk een groot aantal van haar etsen van markante gebouwen in Borne. Deze mochten tijdens de kerstmarkten worden verkocht en ook deze opbrengst schonk zij volledig aan de kerstactie.
Het goede bericht kon naar Sri Lanka worden gestuurd. In het dorpje Rayanganaya waar de melkpoeder wekelijks wordt verstrekt was de blijdschap groot.
De groep vrijwilligers is veel dank verschuldigd aan allen die deze actie zo warm ondersteund hebben. Zonder deze hulp was het niet mogelijk geweest om het melkpoederproject door te laten gaan.