BEZOEK SRI LANKA JANUARI 2014

Op 29 december 2013 vertrok voorzitter Theo van der Sman naar Sri Lanka voor een werkbezoek van twee weken. In deze twee weken werd veel werk verzet. Hij bezocht tijdens de eerste dagen samen met NEDLA – bestuurslid Lucien Jayamaha een aantal gezinnen thuis, omdat de afstand naar de plaatsen waar de familiedagen worden gehouden voor hen wel ver weg was. Hier deelde hij met veel plezier treintjes en rails uit aan verschillende kinderen. Dit was voor hen een grote verrassing, want speelgoed hebben de kinderen niet. De treintjes waren geschonken door de Spar in Steenwijkwold en er ging een koffer vol mee. Op 4 januari 2014 werd de eerste familiedag gehouden. Theo van der Sman ontmoette een groot aantal gezinnen en studenten. Er werd besproken hoe het gaat en hoe de studie van de studenten vordert. Samen met de aanwezige NEDLA – bestuursleden werden verschillende beslissingen genomen o.a. over medisch noodzakelijke behandelingen.
Op dezelfde dag bezocht hij een ouderenhuis met de naam Smit’s Home. Dit huis werd in 1995 door het echtpaar Smit uit Rolde geopend. De ontvangst was allerhartelijkst.
Op 5 januari werd een bezoek gebracht aan de bouwlocatie van het Lourdes Girls Home in Kurunegala. Dit huis wordt gebouwd met sponsoring van Rabobank Centraal Twente. De bouw vordert gestaag en het huis zal een thuis worden voor veertig meisjes. De opvang, begeleiding en onderwijs voor de meisjes worden verzorgd door Kloosterzusters uit de Congregatie van de Heilige Familie. Zij verheugen zich allemaal op de opening die op 11 juli aanstaande zal plaats vinden, in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van Rabobank Centraal Twente.

Op 5 januari 2014 werd de familiedag in Kurunegala gehouden. Hier kreeg een jongen die financieel ondersteund wordt vanuit Vollenhoven een prachtig boek en een kleine radio aangeboden, wat Theo van der Sman voor hem had mee gekregen. Er was vreugde om mooie studieresultaten. Groot was het verdriet dat een gezin recentelijk hun dertien jarige zoon Wasantha heeft verloren. De ouders en hun dochtertje worden zeker verder geholpen, met financiële steun vanuit Nederland.
Op 6 januari vroeg in de morgen werd de lange reis aanvaard naar Rayanganaya in Solepura, één van de armste gebieden van Sri Lanka waar NEDLA bestuursled Fr. Ajith Rohan Fernando werkzaam is. Er werden twee families bezocht. Hun huizen werden in augustus 2013 geopend en in eigendom overgedragen aan de gezinnen door Marc Oortman en zijn reisgezelschap.
Op 7 januari werd de tweede waterzuivering in het gebied geopend. Theo van der Sman had aansluitend een gesprek met een grote groep bewoners en daaruit bleek overduidelijk, dat gezondheidsklachten bij veel mensen zijn afgenomen of geheel verdwenen zijn, nu ze alleen het gezuiverde water drinken.
Father Aijith is een voorlichtingscampagne begonnen met posters om de mensen in hun eigen taal duidelijk te maken dat zij geen water uit de bronnen meer moeten drinken. Er staan op verschillende plaatsen bij kleine winkeltjes grote vaten met gezuiverd water, die dagelijks worden aangevuld. Hieruit kunnen de bewoners water tappen in jerrycans die gratis voor de mensen ter beschikking zijn gesteld.
Op deze dag reikte Theo van der Sman zelf een keer de wekelijkse melkpoederpakketten uit aan de mensen/kinderen die het nodig hebben.
Tijdens de laatste dagen van het werkbezoek werden een aantal mensen thuis bezocht. Op verschillende manieren werd hulp gegeven. Theo van der Sman zal een aantal mensen tijdens het volgende werkbezoek in mei opnieuw bezoeken. Op 11 januari keerde hij terug in Nederland.