INZAMELEN BOEKEN VOOR SRI LANKA - JULI 2014
Op zaterdag 30 augustus wordt tijdens de Melbuulndagen de al zo vertrouwde Bornse Boekenmarkt gehouden in de Stationsstraat van 09.00 uur tot 17.00 uur. Een groep vrijwilligers zal aanwezig zijn namens de Stichting Hulp aan Sri Lanka, om met de verkoop van boeken geld in te zamelen voor behandeling van zieke kinderen op het eiland.
De noodzaak om hiervoor geld in te zamelen is groot. In Nederland kunnen ouders met een ziek kind naar de dokter. In Sri Lanka kan dat niet. Als de ouders geen geld hebben voor de behandeling die nodig is, dan wordt hun kind niet geholpen. Ze moeten vooraf betalen, maar gezien het minimale inkomen is het geld er niet. Als kinderen met spoed geopereerd moeten worden, kunnen ouders wel hulp vragen aan de regering, maar de aanvraag duurt erg lang. Vaak is het dan voor een ernstig zieke baby of een ziek kind al te laat.
De opbrengst van de stand van de Stichting Hulp aan Sri Lanka op de Bornse Boekenmarkt, zal worden ingezet voor de behandeling van zieke kinderen in de regio Solepura. Dit is een zeer arm gebied in Sri Lanka, waar veel mensen nauwelijks tot geen inkomsten hebben. Veel kinderen in deze regio hebben ernstige nierproblemen en problemen met het gebit, door het langdurig en noodgedwongen drinken van ernstig vervuild drinkwater uit bronnen. De Stichting Hulp aan Sri Lanka bouwde er twee waterzuiveringsinstallaties om het water te zuiveren. Door het drinken van schoon drinkwater wordt verdere gezondheidsschade onder de mensen voorkomen en reeds bestaande klachten verminderen. Nu echter heeft een grote groep patiënten dringend medische behandelingen nodig en dat kan lang niet altijd ter plekke. In Rajanganaya is een klein lokaal ziekenhuis. Hier kunnen alleen eenvoudige medische behandelingen worden gegeven. Een botbreuk door een val kan al dodelijk zijn, als de kinderen bij complicaties niet naar een goed geoutilleerd ziekenhuis in een grote stad kunnen worden gebracht. Voor de behandelingen en de kosten van vervoer van zieken naar het ziekenhuis is dringend geld nodig.

Met de vakantieperiode voor de deur ruimen veel mensen thuis op. Mocht u boeken willen schenken, die u niet meer leest, dan helpt u hiermee om zieke kinderen op een eiland ver weg naar de dokter te helpen.

U kunt voor een afspraak om boeken te schenken, bellen met de vrijwilligers in Borne,
tel: 074-267 3007

Wilt u een gift doneren, dan kan dat op het bankrekeningnummer van Stichting HAS - NL73 RABO 0101399243 met vermelding van - Medische hulp- .