OPRICHTING COÖPERATIE BOEREN - NOV 2014
Tractor maakt oprichting coöperatie voor boeren mogelijk.

Een familie uit Twente stelde fondsen beschikbaar om in een arme regio in Sri Lanka een tractor en een ploeg aan te kopen. Deze tractor maakte het mogelijk dat er een coöperatie voor boeren in het gebied opgericht kon worden. De deelnemende boeren betalen een klein bedrag voor het lidmaatschap van deze coöperatie. Daar worden de brandstof en eventuele reparaties van betaald. De tractor kan door de leden ingezet worden om de landerijen van de boeren goed om te ploegen en te bewerken. Hierdoor wordt de opbrengst van het land veel groter. Hierdoor kunnen de boeren veel beter voor hun families zorgen. Enkele boeren zijn opgeleid op om de tractor te rijden en om reparaties uit te kunnen voeren als dat nodig is. De coöperatie heeft de naam ‘Karen’s Farmers Federation’ gekregen.
Direct na de aanschaf werden de eerste akkers omgeploegd en ingezaaid en geplant in de hoop op een goede oogst.