PROJECT MELKKOEIEN OP SRI LANKA - JUN 2015
De Ten Brinke Foundation uit Varsseveld heeft in april 2015 groen licht gegeven voor een nieuw te starten hulpproject in Sri Lanka. Dit project betreft de aanschaf en het gebruik van 30 stuks melkkoeien, die verdeeld zullen worden over ca. 20 gezinnen in de arme regio Solepura. Het project is gestart in samenwerking met Stichting HAS (Nederland) en NEDLA (Sri Lanka), die samen een organisatie vormen. Stichting HAS heeft een Nederlands bestuur en onderhoudt de contacten met sponsoren in Nederland. Vervolgens zorgt NEDLA, met een bestuur in Sri Lanka, voor de uitvoering van de hulpprojecten.
Het idee van de Ten Brinke Foundation was een project te willen steunen dat zichzelf terug kan verdienen en de potentie heeft om zelfstandig te groeien. Het houden van melkvee op Sri Lanka is erg interessant, aangezien er veel groen beschikbaar is voor de koeien om te eten. De mensen hebben alleen niet het kapitaal en kunnen zelfstandig niet het risico nemen een enkele koe aan te schaffen. Via dit project worden er 20 melkboeren opgeleid bij een locale instelling, om te leren hoe ze koeien moeten houden en wat daarbij belangrijk is. Vervolgens hebben ze een klein onderkomen voor de koe gerealiseerd in de vorm van een open schuurtje. De koeien zijn overdag gewoon buiten om te grazen. Het projectplan voorziet ook in extra voedsel gedurende het eerste jaar dat de boerderij moet worden opgestart, evenals kosten voor een dierenarts en de inseminatie van de koeien. Er is berekend dat via de afzet van melk aan grotere melkbedrijven in de regio een klein basisinkomen kan worden gehaald uit het houden van een koe. De uitdaging voor de mensen in Sri Lanka is om hun veestapel goed te onderhouden, deze te vermeerderen en zo het project (en hun inkomen) te laten groeien! Ook kunnen meerdere gezinnen een koe
ontvangen als de veestapel zich vermeerdert.
Inmiddels is het project gestart en en zijn reeds voor een eerste fase koeien aangekocht. Dit jaar nog zullen alle koeien gekocht worden en alle mensen zijn opgeleid. De komende jaren zal worden gemonitord via rapportages vanuit Sri Lanka, hoe het boerenbedrijf draait en of alles naar wens verloopt.