KOEIENPROJECT SRI LANKA - JUNI 2016
In maart 2015 heeft de Ten Brinke Foundation als sponsor groen licht gegeven voor de financiële ondersteuning van het unieke “Cow Project” (Koeien project) in Sri Lanka. Het project voorziet in een aantal zaken, namelijk:

- de opleiding van 20 families voor de melkveehouderij;
- aanschaf van totaal 30 koeien die verdeeld worden onder de 20 families;
- gedurende 1 jaar de ondersteuning van extra voerpakketten;
- gedurende 1 jaar de kosten voor veterinaire zorg en inseminatie.

Het is de bedoeling dat de families zelf hun kleine melkvee bedrijf opstarten en rendabel maken. De melk die geproduceerd wordt door de koeien is deels voor eigen consumptie, maar ook voor de verkoop. Zo kunnen families in de buurt de melk kopen of de melk wordt verkocht aan grotere bedrijven die de melk verwerken. Hiermee genieten de deelnemers aan dit project een bescheiden inkomen, dat ze kunnen vergroten door hun veebedrijfje te laten groeien. De koeien krijgen kalveren die deel uit gaan maken van de veestapel. De vaarskalveren zijn de toekomstige melkkoeien, de stierkalveren kunnen worden afgemest of doorverkocht voor de vleesconsumptie.
Het project is in twee fases opgedeeld van gelijke grootte. In maart 2015 is de eerste fase gestart met 10 families en 15 koeien. Na een evaluatie van het project met de sponsor is in maart 2016 de tweede fase begonnen, met wederom 10 families en 15 koeien. Doordat inmiddels al vele kalfjes zijn geboren groeit de veestapel gestaag en daarmee ook de omvang en impact van dit project.
In de toekomst zullen verdere investeringen worden overwogen, zoals de aanschaf van een voer mengmachine, betere en grotere stallen voor de koeien, etc.

De Ten Brinke Foundation is een stichting die voorkomt uit het bedrijf Ten Brinke Bouw in Varsseveld. Ze ondersteunen net als Stichting HAS ontwikkelingsprojecten in arme landen, tot nu toe veelal op het Afrikaanse continent. Men was op zoek naar een nieuwe projectlocatie in een ander land, waarbij het voorop stond dat het project een goed business model moest hebben. Het project moet een lange termijnvisie hebben, waarbij onder aan de streep geld overblijft voor verdere investering en groei. Dit koeienproject voldoet aan die doelstelling en het is erg leuk om te zien hoe een dergelijk initiatief groeit en zichzelf ontwikkelt!