HULP? ER IS ALTIJD VEEL TE DOEN! - MAART 2017
Op maandag 6 maart wordt in de Stefanshof, naast de Stephanuskerk aan de Grotestraat in Borne, een avond gehouden over het werk van de Stichting Hulp aan Sri Lanka (HAS). Er gebeurt veel op het eiland ten zuiden van India. Door giften van veel mensen uit Twente, maar ook in andere regio’s in het land, worden kleine en grotere projecten uitgevoerd. Het doel hierbij is, om de allerarmsten die op het eiland wonen, op verschillende manieren te helpen. Dit gebeurt al veertig jaar. Vanaf 19.30 uur zal voorzitter en voormalig pastoor Theo van der Sman filmbeelden vertonen van zijn laatste werkbezoek in januari. Op 25 januari werd een groot project afgerond. Een groep Twentse ondernemers ondersteunde de bouw van de St. Joseph school voor dove en slechthorende kinderen. Zij waren aanwezig bij de opening van deze school. Er zijn filmbeelden te zien van deze feestelijke opening.

Tijdens ieder werkbezoek worden familiedagen gehouden. Er is een ontmoeting met gezinnen en studenten die hulp krijgen vanuit Nederland. Op de filmbeelden is te zien, hoe het met deze mensen gaat. Centraal staat ook het bouwen van eenvoudige huizen, voor daklozen of voor mensen die in erbarmelijke hutten wonen. Bij ieder werkbezoek wordt wel een eerste steen gelegd voor de bouw, of er wordt een huis geopend. Menig Twentenaar die mee reisde naar Sri Lanka, was hier getuige van. De bestuursleden zullen informatie geven over een koeienproject, de ondersteuning van het onderwijs, de bouw van een klein dorp van zestien huizen en waterzuivering en watertransport.

De hulp die wordt gegeven is zeer divers en op de avond zijn ook foto’s te zien van kleinere initiatieven, die het verschil maken voor de mensen die er wonen.

Op deze avond wordt duidelijk, dat iedere gift volledig wordt benut om de hulpverlening op Sri Lanka uit te voeren. De Stichting is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daardoor vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Vanaf een zekere drempel kunt u voor de inkomstenbelasting donaties opvoeren. De Stichting kent geen beloning of onkostenvergoeding voor de leden of medewerkers.

Wilt u meer willen weten over wat er met giften gebeurt, die de Stichting HAS ontvangt? Op deze avond krijgt u alle antwoorden. Het bestuur onder leiding van voorzitter Theo van der Sman heet u van harte welkom.

Maandag 6 maart: Stefanshof, naast de Stephanuskerk.
Tijd: 19.30 – 21.30 uur.
De zaal is open vanaf 19.15 uur.