Tien jaar boekverkoop voor Sri Lanka - 21 aug 2018
Op zaterdag 25 en zondag 26 augustus worden op twee stands prachtige boeken aangeboden, die door inwoners van Borne en omgeving het afgelopen jaar zijn geschonken.
Voor de tiende keer zijn vrijwilligers aanwezig bij de Bornse Boekenmarkt in de Stationsstraat in Borne op zaterdag 25 augustus en nu ook op zondag 26 augustus bij de warenmarkt. De stands zijn dicht bij de Stephanuskerk opgesteld. De opbrengst van de verkoop van deze twee dagen gaat, zoals vertrouwd naar Stichting Hulp aan Sri Lanka (HAS).

Het diverse aanbod van boeken wordt dit jaar verkocht, om een aantal gezinnen en studenten in Sri Lanka, die door omstandigheden hun Nederlandse sponsor verloren, de komende maanden verder te helpen. Gebeurt dit niet, dan kunnen studenten hun opleiding niet afronden en worden gezinnen terug geworpen in extreme armoede. Eén van de jongeren, die zijn sponsor verloor, is Prabuddha. Hij is 19 jaar en hij woont met zijn grootouders en moeder in één kamer. Zijn moeder probeert wat te verbouwen op een stukje grond, maar de oogst is vaak slecht. Prabuddha wil graag ingenieur worden en hij wil na zijn studie voor zijn grootouders en zijn moeder zorgen, met het inkomen wat hij dan zal verdienen. Bij aanvang van zijn studie bleek de Nederlandse sponsor niet meer verder te kunnen. Hij is één van de jonge talentvolle mensen, die de vrijwilligers graag een kans op een beter leven voor hem en zijn familie willen geven, met de opbrengst van de boekenverkoop.

Op familiedagen is er met alle gezinnen en studenten één keer per jaar een ontmoeting, waarbij in een gesprek bekeken wordt, hoe de situatie is. Deze gesprekken worden gevoerd door voorzitter van de stichting Theo van der Sman en zijn bestuursleden in Sri Lanka. Hiervan wordt verslag gedaan naar de sponsor in Nederland.

Er zal tijdens de lustrumverkoop informatie beschikbaar zijn, over de gezinnen en studenten die dringend hulp nodig hebben. De grootste wens is om sponsoren te vinden voor de tien gezinnen en studenten, die zonder hulp geen toekomst hebben. De vrijwilligers geven u graag een stuk informatie mee tijdens deze twee dagen.

Al tien jaar worden boeken geschonken om mensen in zeer moeilijke omstandigheden te helpen. De vrijwilligers zijn er dankbaar voor.

De lustrumverkoop vindt plaats op:
Zaterdag 25 augustus van 9 uur tot 17.00 uur.
Zondag 26 augustus van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Locatie: Stationsstraat, nabij Stephanuskerk in het centrum van Borne