15 kinderfietsen voor Sri Lanka - april 2019
Twee meisjesteams van RKSV NEO en vrijwilligers van Stichting Hulp aan Sri Lanka deden mee als beeldengroep ‘NEO – anno 1919’ tijdens Living Statues in Borne. De koude wind trotserend, hielden de twee teams, samen met hun trainers Wendy, Sam en Frits het de hele middag vol, om stil te zitten of te staan. Ze hadden het allemaal nooit eerder gedaan. De vrijwilligers van de Stichting Hulp aan Sri Lanka kwamen als beelden met ervaring. Zij waren toeschouwers uit 1919. Hun leeftijd varieerde van 11 tot 84 jaar.

In het jubileumjaar wilde RKSV NEO graag iets doen voor een goed doel en de samenwerking met Stichting Hulp aan Sri Lanka kwam in oktober 2018 op gang. Na een goede voorbereiding, ondersteund door het NEO-bestuur en moeders van teamleden, samen met de vrijwilligers kwam alles op tijd klaar. Zesenzeventig kledingstukken en hoedjes werden geschilderd. Achtendertig paar schoenen werden klaar gemaakt.
De groep beeldde de foto van een NEO-team uit 1919 uit aan de Pellenhof. Een grote stroom toeschouwers kwam voorbij. Soms was er verwarring, dat de opbrengst van giften naar NEO zou gaan. Veel mensen wisten goed, dat de opbrengst van de giften geschonken wordt voor kinderen uit een onherbergzaam gebied in de regio Solepura – Sri Lanka, die dringend een fiets nodig hebben om naar school te kunnen.

Veel toeschouwers deden een gift in de grote ton. De reacties op de groep waren enthousiast. Mensen uit Borne en ver daarbuiten bezochten het evenement. Veel ouders en familieleden van de meisjes van NEO kwamen bewust kijken, hoe zij de deelname eraf brachten. Met veel plezier werd aan het einde van de dag de opbrengst geteld. Vijftien kinderen uit Sri Lanka krijgen in mei een fiets met mandje erop, om zo, na dappere fietslessen, naar school te kunnen. Voorzitter van de Stichting, voormalig pastoor in Borne, Theo van der Sman zal de fietsen tijdens zijn werkbezoek in mei, uitreiken aan de kinderen.

Bestuur en vrijwilligers van Stichting HAS bedanken de twee meisjesteams en hun trainers, het bestuur van RKSV NEO en Huls Kleur en interieur van harte voor de mooie samenwerking. Zij feliciteren de voetbalvereniging van harte met het honderd jarig bestaan. De groep vrijwilligers bedankt ook de organisatie van harte, dat ze weer mee mochten doen.