INKOMSTEN

De stichting HAS is voor wat haar financiŽle middelen betreft afhankelijk van donaties, schenkingen en andere vormen van sponsoring. Om heel concreet te zijn: een eenvoudig en solide huis in Sri Lanka kost zoín Ä 8.000,--. Enkele jaren terug was dit nog niet de helft, maar mede door de tsunami zijn de bouwkosten enorm gestegen.

Wilt u de Stichting HAS ook financieel steunen? 

Elke bijdrage is welkom op rekeningnummer NL73 RABO 0101399243 ten name van Stichting Hulp Aan Sri Lanka 2, Rabobank Haaksbergen-Enschede.


Stichting Hulp aan Sri Lanka (HAS) stelt zich tot doel het verlenen van hulp aan de allerarmsten op Sri Lanka in financiŽle en praktische zin, ongeacht de etnische achtergrond van de personen, hun godsdienstige of politieke overtuiging en geslacht. De Stichting is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daardoor vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Vanaf een zekere drempel kunt u voor de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen voor donaties. De Stichting kent geen beloning / onkostenvergoeding voor de leden / medewerkers.

Belastingnummer Stichting HAS: RSIN: 814234306