ONTSTAAN VAN DE STICHTING HAS
De Stichting Hulp aan Sri Lanka (HAS) is zo’n 40 jaar geleden opgericht in Nederland door de heer T. Smit en zijn vrouw J. A. Smit-Bakker. Zij namen het initiatief om middels deze stichting de allerarmsten in Sri Lanka bij te staan. Geheel belangeloos – en onverplicht – hebben zij zich ruim 25 jaar ingezet voor Sri Lanka. Zij steunden middels hun stichting de bouw van talloze scholen, weeshuizen, ziekenhuizen, huizen voor bejaarden en huizen voor de allerarmsten, die vaak in de meest erbarmelijke krotten woonden. Daarnaast maakten zij de financiële adoptie mogelijk van talloze kinderen. Deze kinderen konden na hun opleiding een goede bijdrage geven aan de ontwikkeling van hun land. Ook werden mensen geholpen, doordat de stichting hun operatie of medicatie betaalde, of daar sponsors voor zocht.

De bijdrage die de heer en mevrouw Smit op deze wijze aan de ontwikkeling van Sri Lanka hebben gegeven, is niet in woorden uit te drukken. In alle eenvoud en bescheidenheid is deze bijdrage aanzienlijk te noemen.

Op 27 december 2004 is de Stichting Hulp aan Sri Lanka overgegaan naar een ander bestuur. De heer en mevrouw Smit voelden dat hun leeftijd hen niet meer in staat stelde de stichting te dragen. Na een aantal maanden van voorbereiding is de overdracht op 27 december 2004 geweest, de dag na de tsunami die Sri Lanka de dag daarvoor in ernstige mate trof. Ter onderscheiding van de Stichting Hulp aan Sri Lanka (HAS) van de heer en mevrouw Smit, is achter de opvolger van de stichting het cijfer II gegeven.